Ägarförändring i ASG Direct

Report this content

Ägarförändring i ASG Direct CityMail Group AB (publ) köper 65 % av aktierna i ASG Direct AB av Danzas ASG AB (tidigare ASG AB) och blir därmed ensam ägare till bolaget. ASG Direct AB ändrar samtidigt namn till Real Logistics AB. Affären, som träder i kraft omgående, innebär inga direkta förändringar för det dryga 20-talet anställda i bolaget. CityMail kommer nu att vidareutveckla Real Logistics verksamhet tillsammans med andra ägarparter. Närmare information kommer att lämnas i samband med att ny ägarkonstellation presenteras. Verksamheten kommer även i fortsättningen att omfatta visst samarbete med Danzas ASG. För Danzas ASG har det gemensamägda bolaget varit ett utvecklingsprojekt som efter att Danzas ASG övertagits av Deutsche Post/Danzas inte längre passar in i den övergripande strategin. Danzas ASG kommer även fortsättningsvis att distribuera, hantera och utveckla hemleveranser till konsumenter inom ramen för sina produkter och system. Real Logistics, som är verksamt med paketdistribution till konsumenter relaterad till Internethandel, har byggt upp en egen IT-plattform med logistiklösningar för e-handelsföretag, "Directrix". Systemet möjliggör fullständig interaktion i realtid mellan konsument och e-handelsföretag. Bl a kan konsumenten välja dag och tidpunkt för leverans. Directrix erbjuder också uppföljning och efter-forskning av försändelser, returhantering samt dokumentation och etikettering samt erbjuder sina kunder tredjepartslogistiska lösningar. Bolaget har också byggt upp en egen kurirverksamhet med hög servicenivå i Stockholm och Göteborg. För ytterligare information eller frågor, kontakta: Håkan Ohlsson Lars Sundman vVD CityMail Group AB vVD Danzas ASG Eurocargo AB Tel 070-752 42 01 Tel 08-782 22 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar