Nytt internetdatacenter i Stockholm vill hjälpa storföretag använda nätet bättre

Nytt internetdatacenter i Stockholm vill hjälpa storföretag använda nätet bättre Idag öppnade det brittiska IT-företaget CityReach ett stort internetdatacenter i Stockholm. Det femte i Europa på sex månader. Tillsammans ska centren skapa den nya internetteknik som behövs för att nästa generations affärsinternet ska kunna få sitt genombrott. Investeringen i Stockholm är på strax under 200 miljoner kr. CityReachcentret i Stockholm invigdes av Kai Hammerich, generaldirektör i Invest in Sweden Agency, ISA, och tidigare vice VD på Saab-Scania. - Säkerhet och tillgänglighet blir nu av strategisk betydelse när europeiska företag allt mer flyttar sina IT-system över till internet. CityReach förstärker därför en redan dynamisk och innovativ svensk IT- miljö, sa Kai Hammerich. Han berättade också att det sedan en tid, runtom i Europa, byggs anläggningar som lever upp till de krav som börjat ställas för kommande och mer affärsmässiga användning av internet. - Det här är CityReach i Stockholm ett bra exempel på, sa Kai Hammerich. Koncernchefen i CityReach, Sanjaya Addanki, berättade att han anser att Stockholm snabbt håller på att utvecklas till en allt viktigare knutpunkt för europeisk e-handel. - Det nya centret här gör att vi kommit ett steg närmare vårt mål att skapa en plattform för den närmaste framtidens tekniska infrastruktur och de tjänster som krävs för stabilare driftförhållanden på internet, sa han. Sanjaya Addanki rekryterades nyligen till CityReach från posten som vice VD för IBM:s e-hostingtjänster i Europa, Mellanöstern och Afrika. - De framgångar vi på mycket kort tid haft i Holland, Storbitannien, Ungern och Irland gör att vi är säkra på att snabbt kunna nå våra högt satta mål, att visa färdriktningen för den tekniska standard som krävs när det nya affärsinternet växer fram, sa Sanjaya Addanki. Anläggningen i Spånga norr om Stockholm är på 7 500 kvadratmeter och investeringen motsvarar hittills drygt 190 miljoner kr och inom ett år cirka 286 miljoner. En av finesserna med internetcentret är att det är operatörsneutralt. Det betyder att företag som placerar sina internetsystem här, har tillgång till flera internetoperatörer. Just nu finns Worldcom, Stokab och Teliabolaget Skanova på plats och inom kort väntas ytterligare ett antal. De närmaste två månaderna öppnar CityReach ytterligare tre internetdatacenter; i Paris, Berlin och München. De vanliga IT-system som är på väg ut på nätet är bl a koncernövergripande produktionsystem, kundvård-system, transaktionssystem inom detaljhandeln och så kallade supply chain management-system som Just-in-time, logistik, inköp och IT-system för det man kallar lean production. Men storföretagen ställer stora krav på tillförlitlighet och prestanda, samma som man hittills haft internt i sina IT-centraler. Ännu finns ingen tillförlitlig infrastruktur för det här på internet och CityReach har därför riktat in sig på det här nya segmentet. Inriktningen är att vara en hjälp för de internationella och svenska systemintegratörer, programuthyrningsföretag, internetoperatörer och webhotell som vill skapa effektiva e-affärssystem åt sina kunder bland både svenska och europeiska storföretag. Nyligen blev CityReach första i Europa med att få behörighet som Cisco Application Infrastructure Provider, AIP. Det innebär att man nu kan kvalitetssäkra hela nätverkskedjan; från CRI:s interna nätverk ut till internetoperatörerna, och vidare i deras olika nät ut i världen. Det vanligaste i dagens internethotell- och co-locationbransch är annars att man begränsar sig till att sälja bara platsen i internetcentralerna, man hyr alltså ut själva ytan där datorerna står. Några större möjligheter till säkra och pålitliga driftförhållanden - ända ut i kundernas internetnät som kan sträcka sig över flera kontinenter - får man sällan. Men CityReach har vuxit fram ur vanliga, tuffa IT-sammanhang där kraven är rigorösa. En tillverkningsindustri kan exempelvis inte acceptera att datasystemen står stilla särskilt många minuter per månad. Idag är det vardagsmat att klara sådan behov i datacentraler. Men på nätet ser det annorlunda ut. När nu alltfler storföretag är på väg att flytta sina IT-system hit ökar kraven på kapacitet och säkerhet i nätet. - Än så länge finns det många problem att lösa, men vi inriktar oss nu mycket på detta och kommer att kunna tillföra både mångsidiga tjänster och garantier för det som vi kan hjälpa både tjänsteföretag som jobbar med nätet och deras kunder bland storföretagen, sa Thomas Hagström. - Internetcentret här i Stockholm och våra övriga bildar tillsammans en pan-europeisk plattform för just den nya typen av affärstillämpningar som vill in på nätet. Bra bilder finns för nedladdning från vår hemsida: http://www.city- reach.se/bildarkiv För mer info: Thomas Hagström, chef CityReach Sverige 08-474 22 20, 070-699 74 90, Email: thagstrom@city-reach.com Sanjaya Addanki, koncernchef, CityReach International, via Alison Stokes, London, Brodeur Worldwide, +44-1753 790 700, E-mail: astokes@uk.brodeur.com eller Kenneth Hellqvist, pressansvarig Sverige, 08-779 40 50, 070-767 56 07. Ett typiskt CityReach-center rymmer IT-utrustning för hundratals företag, har internetaccess via ett flertal olika operatörer, drar väsentligt mer ström än Stockholms Centralstation och omges av mycket rigorösa yttre och inre säkerhetsåtgärder. Fakta om CityReach International Med huvudkontor i London och kontor i Europa och USA sätter CityReach International, CRI, nivån på den infrastruktur och de drifttillämpningar som är basen för affärsinternet - the business internet. Företaget bygger en pan-europeisk infrastrukturplatt-form med 20 säkra datacenter i drift i slutet av 2001. CRI:s medarbetare har stor erfarenhet från områden som säkra datacenter, applikationsutvecklingsmiljöer för företag, kundvård och tjänstekvalitet. Företaget skaffade under år 2000 finansiering på över 3,3 miljarder kr (350 milj dollar) för sin europeiska etableringsplan, med stöd från ledande investmentbolag som Battery Ventures, Chase Capital Partners, M/C Venture Partners, Investcorp, Morgan Grenfell Private Equity och Vulcan Ventures. Hemsidor: www.city-reach.se eller www.city-reach.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT01140/bit0002.pdf

Om oss

CityReach International säljer teknisk infrastruktur för f f a internettjänster via co-locationanläggningar; säkra och flexibla IT-miljöer. Plats för servrar från hundratals företag. Huvudkontor i London.

Dokument & länkar