Bland tomtar och hattroll

Idag lanserar människorättsorganisationen Civil Rights Defender sin rapport om hot och hat mot opinionsbildare: aktivister, influencers och frilansande skribenter. Många har märkt en ökning av hot och hat. De som drabbas upplever att det saknas skyddsnät att söka stöd och hjälp av. Viktiga samhällsengagerade röster riskerar att tystna. Såväl yttrandefriheten som demokratin är hotad, menar Civil Rights Defenders.

Fler vittnar om en ökad mängd hot och hat på nätet. Bland förlöjliganden, personangrepp och nedsättande kommentarer förekommer även rena mordhot och uthängningar av personliga detaljer som adress, personnummer och telefonnummer till de som driver opinion på sociala medier. I många fall följs hat och trakasserier online upp med mer påtagliga fysiska hot och påhopp. Problemen är verkliga och allvarliga, och det saknas många gånger skyddsmekanismer från samhället.

- De aktörer som sökt vår hjälp och de vi pratat med är inte kontroversiella – de står upp för mänskliga rättigheter och allas lika rätt. Om opinionsbildare och samhällsaktörer på grund av hot och hat inte vågar stå upp för de viktiga frågor de driver finns det risk att de tystnar. Det är inte bara ett hot mot yttrandefriheten, utan ett allvarligt slag mot demokratin när folk, på grund av rädsla, inte vågar skriva vad de tycker, säger Marcin de Kaminski, programchef på på Civil Rights Defenders.

Självständiga aktörer som frilansare jobbar ofta utan ett stort mediabolag i ryggen, vilket innebär att de ofta saknar resurserna för att till exempel öka sin säkerhet när de får mordhot. För bloggare och influencers är problemen desamma och ofta får de vända sig till familj och vänner när de blir hårt ansatta. Polisanmälningar som görs läggs ofta ned med hänvisning till resursbrist eller avsaknad av bevis, trots att sådant skulle kunna säkras.

-  Samhället och ordningsmakten måste ta dessa trakasserier och mordhot på allvar. När alltfler opinionsbildare får ta emot hat och hot måste samhället stå upp för de utsatta. Det handlar om vår förmåga att säga vad vi vill utan att bli trakasserade. Yttrandefriheten måste försvaras, och de offentliga måste ta sitt ansvar. Det finns mycket som vi kan göra för denna utsatta grupp, säger Marcin de Kaminski.

Rapporten pekar på flera lösningar på olika nivåer. Civil Rights Defenders kräver bland annat ökad  kunskap bland polisen om näthot och onlinetrakasserier, att fler uppdragsgivare tar ansvar för kontrakterade medarbetare där de som anlitar opinionsbildare på frilansbasis har ett arbetsgivaransvar som sträcker sig bortom den enskilda leveransen, samt att aktörer utan uppdragsgivare bör erbjudas en kontaktpunkt som kan ge stöd i såväl konkreta som rättsliga frågor rörande hat, hot och trakasserier.

Rapporten är framtagen i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur.

FÖR VIDARE INFORMATION

Telefon: +46 (0)76 576 27 62
E-post: press@crd.org

Prenumerera