Ungersk jurist utsedd till årets människorättsförsvarare

Report this content

Civil Rights Defenders har utsett juristen Márta Pardavi till årets människorättsförsvarare, för sin kamp för de mänskliga rättigheterna i Ungern. Som frispråkig, kritisk röst mot landets premiärminister Viktor Orbán och hans allierade, är hon ofta måltavla för smutskastning och trakasserier. Hon får priset för bland annat sitt arbete för utsatta grupper samt sin outtröttliga kamp mot den systematiska nedmonteringen av demokratin i Ungern.

Demokratin i Ungern har varit under stark press, och landet räknas in bland de vars demokratiska status är på tillbakagång, enligt V-dem institutets årliga mätningar. Nya lagar och förordningar används för att tysta kritiker och domstolsväsendets självständighet minskas stadigt. Ungerns regering har under ledning av det högerkonservativa partiet Fidesz, infört en särskild 25 procents skatt på aktiviteter som är till stöd för migranter.

- Demokratin är hotad i hela världen och nu ser vi vad auktoritära partier gör när de kommer till makten. De riktar in sig på kritiker, människorättsförsvarare och marginaliserade grupper och utmålar dessa som ett hot mot samhället. Vi ser detta hända i Ungern men även i andra länder som Polen. Denna utmärkelse skickar en väldigt stark signal om erkännande av vårt arbete, och att vi i civilsamhället kommer fortsätta att försvara de demokratiska värderingarna, säger Márta Pardavi, årets människorättskämpe.

Márta Pardavi är idag en av ledarna för ungerska Helsingforskommittén, som bevakar av de mänskliga rättigheterna och upprätthållandet av rättsstaten genom rättsliga och opinionsbildande insatser. Utöver detta jobbar ungerska Helsingforskommittén med att uppmärksamma premiärminister Viktor Orbáns försök att försvaga demokratin genom sina nya lagar och regler.

- Márta är en inspiration för de som varje dag kämpar för utsatta grupper och minoriteter, med stor framgång. Trots hot och hat står hon starkt upp mot en repressiv stat. Varje försök att minska civilsamhällets demokratiska utrymme måste kraftfullt bemötas. För Civil Rights Defenders är det självklart att stötta och stärka modiga personer som Márta och hennes viktiga arbete, säger Anders Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders.

Priset delas ut årligen av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders till en framstående människorättsförsvarare. Tidigare år har priset tilldelats människorättskämpar i bland annat Turkiet, Sydsudan och Azerbajdzjan. Syftet är att uppmärksamma orättvisor och stötta de som kämpar för de mänskliga rättigheterna, ofta under hot om repressalier från regimer och motståndare. Årets prisutdelning sker den 8 maj i Stockholm.

 

FÖR VIDARE INFORMATION

Telefon: +46 (0)76 576 27 62
E-post: press@crd.org

Media

Media