Almedalen - Behövs en arbetsförmedling för akademiker?

Torsdag 10 juli kl 15.00-16.00 Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Sommaren 2007 startade Sveriges Akademikerförmedling sin verksamhet som Sveriges första privata förmedlare av akademisk kompetens. Förmedlingen har specialistkompetens om akademikernas arbetsmarknad, kunskap och villkor och underlättar matchningen mellan medlemmarna och arbetsmarknaden. Mycket talar för att fler specialistförmedlingar kommer att etableras i Sverige för flera grupper. Underlättar det rörligheten och förbättras matchningen på arbetsmarknaden?

Nu har verksamheten inom Sveriges Akademikerförmedling varit igång i ett år. Vilka lärdomar har man kunnat dra? Vilka problem har förmedlingen stött på? Och vilka behov finns för fler specialistförmedlingar i Sverige? Hur ska finansieringen av specialistförmedlingarna fungera?
Seminariet inleds med en introduktion av Cecilia Ståhl, VD för Sveriges Akademikerförmedling. Efter det följer en paneldiskussion med: · Anna König Jerlmyr, (m), Arbetsmarknadsutskottet · Jan-Olof Karlsson, Arbetsförmedlingen · Gabriella Sebardt, Almega · Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer

Moderator är Martin Ahlquist, redaktionschef och ansvarig utgivare för tidningen Fokus.

Seminariet anordnas av Sveriges Akademikerförmedling i samarbete med Civilekonomerna, Jusek, Naturvetareförbundet och Sveriges Ingenjörer.

För mer information:
Benny Johansson,
förbundsdirektör på Civilekonomerna
070-266 27 59

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och civilekonomstudenter. Förbundet har ca 38 000 medlemmar varav ca 11 600 är studenter. Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövning. Genom att vara ett förbund exklusivt för civilekonomer har vi till exempel den bästa lönestatistiken för civilekonomer liksom nätverk och kunskap om utbildningen.

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Dokument & länkar