Almedalen - Undervisning ett minne blott?

Torsdag 10 juli kl 08:00 - 09:30 Plats: Café Vinäger Moderator: John Chrispinsson

Antalet lärarledda undervisningstimmar minskar ständigt. Detta är en tydlig trend som riskerar att undergräva utbildningens värde och skada både studenten och arbetsgivarna. Hur påverkas anställningsbarheten med få lärarledda timmar? Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation och Civilekonomerna inbjuder till diskussion. Läs mer

Debattörer under seminariet: Leif Borgert, rektor Högskolan Gotland Håkan Bryngelson, VD Vasakronan Piktor Bujupi, Ordförande Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation Rossana Dinamarca (v), riksdagsledamot Lars Hjälmered (m), riksdagsledamot Benny Johansson, förbundsdirektör Civilekonomerna Dag Klackenberg, VD Svensk Handel Sophia Lönnergård, ekonomstudent från Karlstads universitet Joakim Palestro, utredareHögskoleverket Josefine Wenck, ekonomstudent från Högskolan på Gotland

För mer information:
Benny Johansson,
förbundsdirektör på Civilekonomerna
070-266 27 59

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och civilekonomstudenter. Förbundet har ca 38 000 medlemmar varav ca 11 600 är studenter. Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövning. Genom att vara ett förbund exklusivt för civilekonomer har vi till exempel den bästa lönestatistiken för civilekonomer liksom nätverk och kunskap om utbildningen.

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Dokument & länkar