Pressmeddelande: Kvinnor förväntar sig för lite i lön!

Unga kvinnors lägre löneförväntningar jämfört med männens kan vid sidan av strukturella orättvisor vara en viktig förklaring till stora löneskillnader mellan könen. Det framgår av en undersökning som Civilekonomerna gjort.  – Vi fackliga organisationer måste bli bättre på att belysa detta och ge unga kvinnor rätt verktyg inför löneförhandlingen, säger Jens Jacobsson, förbundsdirektör för Civilekonomerna. 

Hösten 2015 presenterade Civilekonomerna en stor studie om löneskillnader mellan könen bland sina medlemmar. Resultatet var nedslående. Den genomsnittliga månadslönen bland kvinnorna låg 18 procent under männens. När hänsyn togs för ålder, befattning och sektor kvarstod en oförklarad löneskillnad på 10,7 procent.

Otydliga och icke-könsneutrala lönekriterier har pekats ut som viktiga orsaker till löneskillnaderna. Att kvinnor förväntar sig mindre i lön har nämnts som en annan förklaring. För att gå till botten med det senare har Civilekonomerna kartlagt studenternas förväntningar på sin löneutveckling. 

I en enkätundersökning bland tredje- och fjärdeårs studenter på landets ekonomiprogram frågade vi efter deras förväntade lön, 1 och 5 år efter examen.

Undersökningen visar överraskande tydligt att manliga och kvinnliga studenter skiljer sig stort åt i sina löneförväntningar. Redan ett år efter examen förväntar sig männen tjäna 28 000 kronor per månad och kvinnorna 27 000, en skillnad på knappt 3,6 procent. 5 år efter examen är skillnaden dramatisk. Då förväntar sig männen tjäna 39 000 kronor i månaden mot kvinnors 35 000 kronor, en löneskillnad på hela 10,3 procent!

– Vid sidan av strukturella orättvisor kan låga förväntningar därmed vara en viktig förklaring till kvinnors lägre löner, säger Jens Jacobsson, förbundsdirektör på Civilekonomerna. 

Med lägre lön blir pensionen också lägre. Sett över en livscykel innebär detta gap att kvinnliga ekonomer tjänar i genomsnitt 2,3 miljoner kronor mindre än männen enligt en tidigare rapport från Saco.

– Vi fackliga organisationer måste bli bättre på att ge unga kvinnor rätt stöd och verktyg inför löneförhandlingen. Även näringslivet måste ta sitt ansvar. Att systematiskt betala kvinnor lägre lön än männen är dåraktigt, säger Jens Jacobsson. 

Läs hela undersökningen om löneförväntningar: http://bit.ly/forvantad

För mer information:

Christian Lövgren, utredare på Civilekonomerna och författare till undersökningen.  

072-7263646, christian.lovgren@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsanvarig Civilekonomerna 

070-266 27 69 torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 43 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Media

Media