Bibehållen god försäljning för Clas Ohlson i juli

Report this content

Försäljningen i juli var oförändrad och uppgick till 732 Mkr (733). Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 15 procent till 62 Mkr (54). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökat netto med en butik. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229 (228).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Juli Förändring Maj-Juli Förändring
Mkr 2021/22 SEK Organisk 2021/22 SEK Organisk
Sverige 324 0% 0% 927 0% 0%
Norge 321 1% 0% 897 -1% -3%
Finland 83 -4% -2% 218 -4% -1%
Utanför Norden 4 -29% -32% 13 -5% -5%
Totalt 732 0% 0% 2 056 -1% -2%
Varav försäljning online 62 15% 15% 219 19% 18%

Den totala försäljningen under perioden maj-juli 2021 minskade med 1 procent till 2 056 Mkr (2 074). Den organiska försäljningen minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 19 procent till 219 Mkr (184).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Med en total försäljning om 732 MSEK i juli levererade vi på samma nivå som förra sommarens starka försäljning. Den viktigaste förklaringen är att vi träffat rätt i vårt sortiment och haft väl anpassade lagervolymer i flera relevanta produktkategorier. Detta samtidigt som vi sammantaget haft färre besökare i våra butiker under månaden jämfört med motsvarande period 2020. Totalt sett är vår försäljning oförändrad i juli jämfört med föregående år, samtidigt som vår försäljning online ökade med 15%.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2021 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fyra marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,3 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar