Clas Ohlson avslutar franchise-samarbete i Dubai

Clas Ohlson ingick 2013 ett samarbete med SYH Retail, del av Al Homaizi Group of Companies om att etablera butiker i Dubai och GCC-regionen. Efter en utvärdering har nu parterna kommit överens om att avsluta samarbetet och som en konsekvens stängs senare i år de två butikerna i Dubai. 

Franchise-samarbetet har inneburit att två butiker etablerats. Den första öppnades i Mirdif Mall under våren 2014 och den andra i Mercato köpcenter under hösten förra året, båda i Dubai. De båda butikerna kommer nu att stänga den 30 november respektive 31 december 2017.

– Clas Ohlson har inlett ett strategiarbete och en del i det arbetet är att se över vår verksamhet i alla dimensioner för att skapa fokus och tydlighet framåt. Vi måste prioritera var vi lägger våra resurser och vilka våra strategiska utvecklingsområden ska vara. Efter en utvärdering är vi och vår samarbetspartner överens om att avsluta franchise-samarbetet i GCC-regionen. Vi utesluter däremot inte att franchise kan utgöra ett komplement till våra egna butiker och vår e-handel på andra marknader i framtiden. Vi kommer också att fortsätta utveckla nya affärsidéer och koncept och testa hur de faller ut i kundernas verklighet även fortsättningsvis, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef Clas Ohlson.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 klockan 08:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar