Clas Ohlson niomånadersrapport 2017/18

Report this content

Tredje kvartalet

 • Försäljningen ökade med 2 % till 2 746 Mkr (2 695), en ökning om 4 % i lokala valutor
 • Rörelseresultatet uppgick till 349 Mkr (390)
 • Vinst efter skatt uppgick till 270 Mkr (305)
 • Vinst per aktie uppgick till 4,28 kr (4,84)
 • Butiksbeståndet utökades med 1 butik netto
 • Avtal om ett strategiskt samarbete tecknades med MatHem i Sverige AB
 • Franchise-samarbetet med SYH Retail avslutades

Nio månader

 • Försäljningen ökade med 2 % till 6 528 Mkr (6 415), en ökning om 3 % i lokala valutor
 • Rörelseresultatet uppgick till 574 Mkr (592)
 • Vinst efter skatt uppgick till 444 Mkr (459)
 • Vinst per aktie uppgick till 7,02 kr (7,28)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 772 Mkr (763)

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i februari ökade med 2 % till 518 Mkr (511), en ökning om 3 % i lokala valutor
 • Butiksbeståndet utökades med 1 butik netto
 • I mars inledde vi vårt 100-års firande i alla våra försäljningskanaler på alla våra marknader

Räkenskapsåret 2017/18 utgörs av perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018.

Kommentar från VD
Ett kvartal med fortsatt ökad försäljning i den viktiga julhandeln

Vår försäljning uppgick till 2 746 miljoner kronor i det tredje och största kvartalet vilket är en ökning om 2 procent jämfört med föregående år. Under perioden har vi initierat ett antal initiativ för att möta utvecklingen på marknaden och stärka vårt kunderbjudande på både kort och längre sikt.

De förändringar som pågår på marknaden innebär stora möjligheter för Clas Ohlson, både i det korta perspektivet och på lång sikt. Med utgångspunkt i vår starka position och vårt starka varumärke arbetar vi för att utveckla kunderbjudandet, kundmötet och våra försäljningskanaler.

En stabil försäljningsutveckling i kvartalet

I det kortsiktiga perspektivet kan vi konstatera att julförsäljningen var den bästa någonsin, med fler och bättre erbjudanden till våra kunder än tidigare år. Det för oss viktiga tredje kvartalet var försäljningsmässigt stabilt med en tillväxt om 4 procent i lokala valutor och en försäljningsökning i jämförbara enheter om 1 procent. Försäljningen online utvecklades väl på samtliga marknader, särskilt i Storbritannien.

Vi har under perioden investerat mer i marknadsföring och marginal för att driva försäljning, vilket har påverkat resultatet negativt jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 349 Mkr i tredje kvartalet.

Vi redovisar idag också februariförsäljningen och kan konstatera en fortsatt stabil försäljning om 518 Mkr, en ökning om 3 procent i lokal valuta mot föregående år.

Fortsatta steg på vägen mot ett starkare erbjudande

För att stärka vårt erbjudande framåt har vi under perioden initierat ett antal nya initiativ. I Norge har vi lanserat Click & Collect via hela vårt norska butiksnätverk. I Sverige har vi inlett ett samarbete med Telenor i utvalda butiker för att bredda kunderbjudandet.

Vi har också arbetat intensivt med MatHem för att utforma det gemensamma erbjudandet. Med MatHems digitala plattform som komplement kan vi komma närmare våra kunder med ett erbjudande med leverans hem till dörren och nå nya kundgrupper. Vi räknar med att kunna ta emot den första kundordern redan om några veckor.

Alldeles nu i dagarna inledde vi firandet av vårt 100 års jubileum. Som kund kommer du under 2018 att få ta del av en lång rad riktigt bra erbjudanden och överraskningar i våra butiker och i vår e-handelskanal. Mer än så avslöjar jag inte idag.

Plan för framtida tillväxt

I det längre perspektivet arbetar vi med att utforma Clas Ohlsons plan för framtida tillväxt. Den kommer, som tidigare kommunicerats, att presenteras vid en kapitalmarknadsdag den 3 maj i Stockholm.

Lotta Lyrå, vd och koncernchef Clas Ohlson AB


Analytiker- och medieträff

Kvartalsrapporten presenteras onsdagen den 14 mars klockan 08:30 via telefonkonferens eller audiosändning. Presentationen kan också följas via about.clasohlson.com/201718-q3.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 4 800 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Taggar: