Clas Ohlson ökar försäljningen i april

Försäljningen i april ökade med 2 procent jämfört med april föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsökning om 1 procent. Under april påverkade kalendereffekten negativt om cirka 2 procentenheter. För verksamhetsåret 2018/19 är den organiska tillväxten 4 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online uppgick till 27 procent i april respektive 47 procent för räkenskapsåret 2018/2019.

Försäljningen i april ökade med 2 procent till 592 Mkr (581). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i april i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Under april påverkade kalendereffekten negativt om cirka 2 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år. Försäljningen online i april ökade med 27 procent till 37 Mkr (29). Jämfört med april föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 3 butiker. Vid månadens utgång uppgick det totala antalet butiker till 232.

Länder, Mkr April
2018/19
April
2017/18
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 272 252 8 8
Norge 241 241 0 -1
Finland 68 68 -1 -2
Utanför Norden** 12 20 -39 -41
592* 581 2 1

* Varav 37 Mkr (29) utgör försäljning online.
** Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.

Den totala försäljningen för räkenskapsåret 2018/19 (maj 2018 till april 2019) ökade med 7 procent till 8 772 Mkr (8 211). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. Försäljningen online för räkenskapsåret ökade med 47 procent till 432 Mkr (295).

Den totala försäljningen för fjärde kvartalet 2018/19 (februari till april 2019) ökade med 4 procent till
1 742 Mkr (1 683). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Försäljningen online för fjärde kvartalet ökade med 33 procent till 96 Mkr (72). 

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 5 juni 2019. Rapporten presenteras samma dag klockan 09:00 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta: Niklas Carlsson, Kommunikationschef, telefon 076-724 21 68.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar