Clas Ohlson ökar försäljningen i december 2017

Försäljningen i december ökar med 4 procent till 1 261 Mkr (1 210). I lokala valutor ökar försäljningen med 7 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta uppgick till 3 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 12 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225.

Försäljningen i december fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr December
2017/18
December
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 536 513 4 4
Norge 518 506 2 9
Finland 166 148 12 9
Utanför Norden* 42 43 -3 -2
1 261 1 210 4 7

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (maj till december 2017) ökar med 2 procent till 5 932 Mkr (5 838). I lokala valutor ökar försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 14 mars 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska problem i fem länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar