Clas Ohlson ökar försäljningen i juni

Försäljningen i juni ökar med 16 procent jämfört med juni månad föregående år, och försäljningstillväxten i jämförbara enheter och lokal valuta uppgår till 9 procent. Clas Ohlsons försäljningstillväxt online i juni uppgår till 119 procent.

Försäljningen i juni ökar med 16 procent till 697 Mkr (600). I lokala valutor ökar försäljningen med 13 procent jämfört med föregående år. Försäljningen har gynnats av omfattande kommersiella aktiviteter i samband med Clas Ohlsons 100-årsjubileum den 28 juni. Försäljningen i juni påverkas positivt också av en kalendereffekt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar än motsvarande period föregående år. Försäljningen i juni i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 9 procent.

Försäljningen online i juni ökar med 119 procent till 45 Mkr (21).

Jämfört med juni månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 14 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 232.

Länder,   Mkr Juni
  2018/19
Juni
  2017/18
Procentuell förändring Procentuell förändring,
  lokal valuta
Sverige 310 271 14 14
Norge 290 245 18 12
Finland 74 66 13 7
Utanför Norden 23 19 20 14
697* 600 16 13

* varav 45 Mkr (21) utgör försäljning online.

Den totala försäljningen för de första två månader av räkenskapsåret 2018/19 (maj till juni 2018) ökar med 12 procent till 1 300 Mkr (1 166). I lokala valutor ökar försäljningen med 8 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 5 procent. Försäljningen online för perioden ökar med 69 procent till 74 Mkr (44).

Delårsrapporten för första kvartalet 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
5 september 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30.

 
 
 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 07:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om över 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar