Clas Ohlson ökar försäljningen i september

Report this content

Clas Ohlsons försäljning i september ökade med 1 procent jämfört med september föregående år, vilket motsvarar en organisk försäljningsökning om 1 procent. För de nordiska länderna ökade försäljningen med 3 procent. Försäljningen online ökade med 46 procent.

Försäljningen i september ökade med 1 procent till 681 Mkr (677). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i september i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent. För de nordiska länderna ökade försäljningen med 3 procent. Försäljningen online i september ökade med 46 procent till 44 Mkr (30). Jämfört med september föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 4 butiker. Vid månadens utgång uppgick det totala antalet butiker till 231.

Länder, Mkr September
2019/20
September
2018/19
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 308 292 6 6
Norge 275 278 -1 0
Finland 91 84 8 6
Norden 674 654 3 3
Utanför Norden* 7 23 -70 -71
Totalt** 681 677 1 1

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.
** Varav 44 Mkr (30) utgör försäljning online.

Den totala försäljningen för de första fem månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj till september 2019) ökade med 3 procent till 3 465 Mkr (3 360). Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 3 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 28 procent till 190 Mkr (148).

För mer information, vänligen kontakta:
Carolina Strömlid, IR-chef,
070-880 71 73, carolina.stromlid@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar