Clas Ohlson skapar en mer effektiv organisation för långsiktig lönsamtillväxt

Clas Ohlson tar nu nästa steg i implementeringen av handlingsprogrammet CO100+. Genom att skapa en mer effektiv organisation frigörs resurser för den omställning som krävs för långsiktig lönsam tillväxt i en snabbt föränderlig detaljhandelsmarknad. Totalt beräknas 150- 200 tjänster att beröras av omställningen, primärt vid bolagets huvudkontor samt distributionscentral i Insjön.

Att effektivisera organisationen är ett av de tidigare kommunicerade nyckelområdena för kostnadsreduceringar i handlingsprogrammet CO100+. Andra nyckelområden där bolaget arbetar för att sänka kostnadsnivån är exempelvis lägre inköpskostnader för varor till försäljning, och för varor och tjänster för internt bruk. Som kommunicerats förväntas handlingsprogrammet reducera bolagets årliga kostnader med 200-250 miljoner kronor från och med verksamhetsåret 2020/21.

Syftet med den organisatoriska översyn som nu genomförs är att sänka kostnaderna och skapa en mer effektiv och flexibel organisation med rätt kompetensmix som står bättre rustad att dra nytta av de möjligheter som ges av digitalisering, automatisering och det ändrade kundbeteendet inom detaljhandeln.

- Digitaliseringen driver förändring i hela samhället, och detaljhandeln är inget undantag. Vi har redan tagit flera steg för att komma närmare kunden och nästa steg är att ändra vår kompetensmix för att ytterligare ta tillvara på de möjligheter som finns. Vi behöver också arbeta på nya sätt för att uppnå en kostnadsnivå som gör att vi kan fortsätta växa på en alltmer konkurrensutsatt marknad, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Clas Ohlson.

Totalt beräknas cirka 150-200 tjänster att beröras av förändringarna, primärt vid bolagets huvudkontor samt distributionscentral. Övertalighet liksom naturliga avgångar, omplaceringar och outsourcinglösningar kommer att diskuteras i förhandlingar med de fackliga organisationerna som inleds inom de närmaste veckorna. Processen kommer att ske i flera steg där en första driftsinskränkning planeras till våren 2019 och där hela processen beräknas vara avslutad i början av år 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-44429, niklas.carlsson@clasohlson.se

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com

Prenumerera

Dokument & länkar