Clas Ohlsons försäljning i juni fortsatt god

Clas Ohlsons försäljning i juni är oförändrad jämfört med juni föregående år med hänsyn tagen till kalendereffekter och färre handelsdagar 2019. Försäljningen möter därtill extraordinära jämförelsetal från 100-årsfirandet och kampanj i juni föregående år. För de första två månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj och juni) ökar försäljningen med 1 procent, vilket motsvarar en oförändrad organisk försäljning.

Försäljningen i juni minskar med 3 procent till 676 Mkr (697). Under juni påverkar kalendereffekten negativt om cirka 3 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år. Den organiska försäljningen minskar med 4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i juni i jämförbara enheter och lokal valuta minskar med 4 procent. Jämfört med juni föregående år är butiksbeståndet oförändrat. Vid månadens utgång uppgår det totala antalet butiker till 232. Försäljningen online i juni minskar med 13 procent till 40 Mkr (45). Clas Ohlsons försäljning i juni ska jämföras med den extraordinära försäljningen i samband med Clas Ohlsons 100-årsfirande och kampanj i juni föregående år.

Länder, Mkr Juni
2019/20
Juni
2018/19
Procentuell förändring Organisk tillväxt
Sverige 310 310 0 0
Norge 276 290 -5 -5
Finland 79 74 7 3
Utanför Norden** 10 23 -56 -57
676* 697 -3 -4

* Varav 40 Mkr (45) utgör försäljning online.
** Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.

Den totala försäljningen för de första två månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj till juni 2019) ökar med 1 procent till 1 316 Mkr (1 300). Den organiska försäljningen är oförändrad. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Försäljningen online för perioden ökar med 2 procent till 75 Mkr (74).

Delårsrapporten för första kvartalet 2019/20 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 
4 september 2019. Rapporten presenteras samma dag klockan 09:00 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta: Niklas Carlsson, Kommunikationschef, telefon 076-724 21 68.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar