Clas Ohlsons försäljning ökade 6 procent i september

Report this content

Försäljningen i september ökade med 6 procent till 667 Mkr (629). Den organiska försäljningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 61 procent till 68 Mkr (42). Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228, vilket är oförändrat jämfört med samma tidpunkt föregående år.  

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
September Förändring Maj-September Förändring
Mkr 2021/22 SEK Organisk 2021/22 SEK Organisk
Sverige 309 8% 8% 1 562 3% 3%
Norge 275 4% 1% 1 470 0% -2%
Finland 79 5% 7% 381 -1% 1%
Utanför Norden 4 19% 15% 22 -1% -3%
Totalt 667 6% 5% 3 434 1% 1%
Varav försäljning online 68 61% 60% 345 26% 25%

Den totala försäljningen under perioden maj-september 2021 ökade med 1 procent till 3 434 Mkr (3 392). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 26 procent till 345 Mkr (274).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Kundtrafiken till våra butiker har återhämtat sig något under september men är alltjämt lägre än under 2020. Trots detta nådde vi under månaden en total försäljningsökning om sex procent samtidigt som vår försäljning online ökade med 61 procent. Vi ser fortsatt störningar i den globala logistikkedjan men vi har haft en välbalanserad lagernivå under perioden genom att arbeta med sådant vi själva kan påverka. Detta arbete fortsätter när vi nu förbereder oss inför den kommande julhandeln.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fyra marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,3 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar