Clas Ohlsons försäljning ökade i december jämfört med föregående år

Report this content

Försäljningen i december ökade med 2 procent till 1 234 Mkr (1 204). Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen online minskade med 15 procent till 116 Mkr (136). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 5 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225 (230).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
December Förändring Maj-december Förändring
Mkr 2022/23 SEK Organisk 2022/23 SEK Organisk
Sverige 530 1% 1% 2 951 2% 2%
Norge 560 5% 1% 2 893 5% 1%
Finland 143 4% -3% 757 6% 0%
Utanför Norden 0 - - 13 - -
Totalt 1 234 2% 0% 6 613 3% 1%
Varav försäljning online 116 -15% -17% 761 12% 10%


Den totala försäljningen under perioden maj-december 2022 ökade med 3 procent till 6 613 Mkr (6 398). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 12 procent till 761 Mkr (678).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Efter en stark november har vi under december fått ett ytterligare kvitto på att kunderna uppfattar Clas Ohlson som en relevant juldestination. Kundtrafiken till våra butiker ökade, julsortimentet sålde bra och efterfrågan på energibesparande produkter var fortsatt stark. I ett utmanande marknadsklimat ökade den totala försäljningen med två procent jämfört med föregående år, och den organiska försäljningen var oförändrad. Utfallet online för december ska ses i ljuset av den starka utvecklingen i november där en effektivare e-handelslogistik möjliggjorde att i princip hela Black Friday-försäljningen levererades till kund, samt redovisades, i november. Vi påverkas fortsatt av konsumenternas mer behovsanpassade köpmönster i kombination med att de inväntar kampanjer och reor samt av höga inköpspriser, transportkostnader och en svag svensk krona. Arbetet med våra kostnadsbesparande åtgärder framskrider enligt plan.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2023 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på tre marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi förenklar hemmafixet för alla på ett ansvarsfullt sätt på about.clasohlson.com.