Clas Ohlsons försäljning ökade i mars

Report this content

Försäljningen i mars ökade med 22 procent till 639 Mkr (523). Den organiska försäljningen ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online minskade med 16 procent till 85 Mkr (101). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet ökat netto med två butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229 (227).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Mars Förändring Maj-Mars Förändring
Mkr 2021/22 SEK Organisk 2021/22 SEK Organisk
Sverige 293 14% 14% 3 705 6% 6%
Norge 274 35% 25% 3 516 6% 1%
Finland 67 14% 10% 904 0% 1%
Utanför Norden 4 -9% -15% 52 1% -4%
Totalt 639 22% 18% 8 176 5% 3%
Varav försäljning online 85 -16% -19% 898 13% 11%

Den totala försäljningen under perioden maj-mars 2022 ökade med 5 procent till
8 176 Mkr (7 763). Den organiska försäljningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 13 procent till 898 Mkr (791).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Försäljningen i mars ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Ökningen visar att vårt val att starta vårsäsongen tidigare med större volymer av relevanta produkter gett resultat. Även vårt målmedvetna arbete med lojalitetsprogrammet Club Clas samt högre kampanjintensitet bidrog till försäljningsökningen.

Samtidigt är vi ödmjuka inför de skillnader som av olika skäl kan uppstå mellan enskilda försäljningsmånader. Onlineförsäljningen i mars minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Jämförelsemånaden mars 2021 präglades av att stora delar av det norska butiksnätet var stängt till följd av restriktioner, vilket har påverkat jämförelsetalen för både butiksförsäljning och e-handel. I relation till mars 2020 ökade försäljningen online i år med 68 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fyra marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,3 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar