Försäljningsökning för Clas Ohlson i juni

Report this content

Försäljningen i juni ökade med 5 procent till 711 Mkr (676). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent.

Försäljningen online i juni ökade med 71 procent till 69 Mkr (40). Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 12 procent. Jämfört med juni föregående år gav fler handelsdagar en positiv kalender-effekt med 2 procentenheter. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (232).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Juni Förändring Maj-Juni Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 310 0% 0% 603 -1% -1%
Norge 319 15% 29% 588 11% 25%
Finland 78 -2% -1% 142 -10% -8%
Utanför Norden* 4 -58% -57% 8 -58% -57%
Totalt 711 5% 11% 1 341 2% 8%
Varav online 69 71% 79% 130 70% 78%
 

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.
 

Den totala försäljningen under perioden maj-juni 2020 ökade med 2 procent till 1 341 Mkr (1 316). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 70 procent till 130 Mkr (76). Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 9 procent

Lotta Lyrå, vd och koncernchef: ”Det är tydligt att vi under perioden träffat rätt med vårt erbjudande samtidigt som många av våra kunder under juni månad valt att satsa lite extra på sina hem inför en semester på hemmaplan. Trots fortsatt osäkerhet kring den framtida utvecklingen av coronapandemin och dess konsekvenser visar vi styrka med en organisk tillväxt på 11 procent drivet av en kraftig försäljningsökning både i butik och online. Norge sticker ut positivt med en organisk tillväxt på hela 29 procent. I Sverige påverkas vi fortsatt av minskad kundtrafik till våra butiker i centrala lägen i de större städerna, om än i mindre utsträckning än månaden innan. I Finland har restriktionerna en fortsatt dämpande effekt på försäljningen, men även här märks nu en ökning i kundtrafik.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 07:00.

Försäljningen för juli offentliggörs klockan 07.00 fredagen den 14 augusti. Delårsrapporten för perioden maj-juli 2020/21 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 9 september 2020. För fullständig finansiell kalender se about.clasohlson.com.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar