Lägre försäljning i december för Clas Ohlson

Report this content

Försäljningen i december minskade med 14 procent till 1 108 Mkr (1 285). Den organiska försäljningen minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 45 procent till 108 Mkr (75). Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 3 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229 (232).

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
December Förändring Maj-December Förändring
Mkr 2020/21 SEK Organisk 2020/21 SEK Organisk
Sverige 471 -19% -19% 2 739 -7% -7%
Norge 491 -7% 1% 2 676 1% 12%
Finland 140 -16% -14% 725 -12% -9%
Utanför Norden 6 -34% -27% 39  -44% -41%
Totalt 1 108 -14% -10% 6 178 -5% 0%
Varav försäljning online 108 45% 49% 551 47% 53%
 

Den totala försäljningen under perioden maj-december 2020 minskade med 5 procent till 6 178 Mkr (6 490). Den organiska tillväxten var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 47 procent till 551 Mkr (374).

Pär Christiansen, tillförordnad vd och koncernchef: Försäljningen i december har tydligt påverkats av pandemin, där skärpta restriktioner i nära anslutning till årets viktigaste försäljningsperiod gjorde att kundtrafiken till våra svenska butiker sjönk ytterligare. Med en lägre kundtrafik och försäljning har vi lagt särskilt fokus på att upprätthålla en säker handel och god lönsamhet, bland annat genom reducerade kampanjaktiviteter. Sammantaget för alla våra marknader minskade den organiska försäljningen med 10 procent jämfört med december förra året. Den totala försäljningen minskade med 14 procent som en konsekvens av en fortsatt svag norsk krona. Försäljningen online ökade med 45 procent, vilket gör att vi för verksamhetsåret fortsatt ligger i linje med vårt mål för försäljningstillväxt online.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar