Industrial Solar GmbH har vunnit ett avtal för installation av ett solcellssystem om cirka 100 kWp

Report this content

I dag vann Industrial Solar GmbH en upphandling för Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg, Dienstsitz Mannheim, för installation av ett solcellssystem med en toppeffekt på 99,75 kW. Projektets värde uppgår till cirka 86 550 euro netto.

I dag har Industrial Solar GmbH, ett helägt dotterbolag till Clean Industry Solutions Holding Europe AB, fått ett uppdrag för installation av ett solcellssystem med 99,75 kWp på två platta tak på en byggnad i Schwetzingen.

Den 27 januari 2022 offentliggjorde Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg, Dienstsitz Mannheim (Mannheims kontor för förvaltning av tillgångar och byggande i Baden-Württemberg) en upphandling för installation av en solcellsanläggning med en toppeffekt på nästan 100 kW på ett plant tak på en verksamhetsbyggnad i Schwetzingen.

Systemet består av 266 moduler med en installerad inverterkapacitet på 75 kW och är utformat för självförbrukning med överskottsinmatning.
Byggnationen inleds sommaren 2022 och väntas generera intäkter på cirka 86 550 euro netto.

VD Christian Zahler förklarade: "Jag är mycket glad över att vi har nått vår målstorlek för solcellsanläggningar i storleksordningen flera 100 kWp. Vi är nu redo för en snabbt växande efterfrågan på solcellsanläggningar på tak på kommersiella och industriella byggnader i Tyskland. Med vår helhetsstrategi, det vill säga kombinationen av solvärmeteknik, solcellssystem, värmepumpar, värme- och ellagring, kan vi skräddarsy system som hjälper våra kunder att minska sitt beroende av fossila bränslen och minska sina koldioxidutsläpp."

Denna information är sådan information som Clean Industry Solutions är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-20.

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: 
info@cleanindustrysolutions.com

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://www.solarspring.de/