Industrial Solar slutför driftsättning av ett mikro-CSP-system i Qatar

Report this content

Den här veckan slutförde Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s dotterbolag Industrial Solar driftsättningen av en solvärmedriven Organic Rankine Cycle Turbine i Doha, Qatar. Förevisningsprojektet är en uppgradering av en Fresnel-kollektor som byggdes 2013 vid testanläggningen QEERI (Qatar Environment and Energy Research Institute Testing Facility).

Redan 2013 installerade Industrial Solar en Fresnel-kollektorsträng för QEERI:s testanläggningar för solenergi i syfte att bedriva forskning på doktorandnivå om värmeproduktion genom Fresnel-koncentratorer för solenergi samt olika driftsstrategier för laddning och urladdning av värmelagringskärl.

I detta uppgraderingsprojekt ansvarade Industrial Solar för konstruktion, installation och integrering av en ORC-turbin (Organic Rankine Cycle) - inklusive hydraulik, el och styrning - i det befintliga Fresnel-kollektorsystemet.

Efter flera förseningar på grund av pandemin togs systemet äntligen i drift och driftsattes i veckan av ingenjörer från Industrial Solar och Enogia.

Industrial Solars Fresnel-kollektor är en linjär koncentrerande solfångare vilket är optimerad för industriella tillämpningar och som kan ge temperaturer på upp till 400 °C i ensiffriga och lägre tvåsiffriga megawatt.

ORC, som tillverkas av det franska företaget Enogia, utnyttjar fördelarna med högre molekylmassa hos organiska föreningar jämfört med vatten för att uppnå högre verkningsgrad, långsammare rotationshastighet och lägre tryck i medelhöga och låga temperaturområden. Det soldrivna ORC-kraftproduktionssystemet vid QEERI kommer att bli föremål för många fler forskningsprojekt om kraftproduktion i små effektområden.

Installationsteamet fick stort stöd av Dr Abdelnasser A. Aboukhlewa och hans team vid QEERI från Hamad Bin Khalifa University samt expertisen och arbetskraften hos den lokala underleverantören Energy & Industrial Solutions WLL.

För mer information, kontakta:

Christian Zahler
VD
T: +46 611 81 06 10
E-Mail: christian.zahler@cleanindustrysolutions.com

Amudova AB är Clean Industry Solutions certifierade rådgivare.
T: +46 8 546 017 58
E-mail: info@amudova.se

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden

E-Mail: info@cleanindustrysolutions.com
Internet: www.cleanindustrysolutions.com

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://www.solarspring.de/