ClearCar fortsätter besiktiga

Bilbesiktningsföretaget ClearCar fortsätter besiktiga fordon.  Detta sedan Kammarrätten bifallit Förvaltningsrättens inhibition av Swedacs beslut att återkalla ClearCars ackreditering.

- Nu har två instanser bifallit vår begäran om inhibition. Det ger oss tid att fullfölja vårt omfattande kvalitets-och utbildningsprogram under våren. Målet ska nu upp till normal prövning i Förvaltningsrätten, Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar.

- Våra kunder har visat sitt förtroende för oss vilket vi är mycket tacksamma för. Vi bygger nu in ökad kvalitet i våra processer med siktet inställt på att bli Sveriges bästa bilbesiktningsföretag, säger Kristina Sundén.

ClearCar startade sin verksamhet i december 2012, och har valt att etablera sig nära kunderna med små besiktningsstationer främst på orter som tidigare saknat besiktning. Med 81 stationer spridda över Sverige finns ClearCar både i storstadsregioner och glesbygd.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Sundén, marknadschef: 070 – 665 61 60, kristina.sunden@clearcar.se

Dokument & länkar