Christina Bäck utses till försäljnings- och marknadschef för Climeon

Report this content

Christina Bäck, tidigare Head of Corporate Development and Globalization på Climeon, har utsetts till ny försäljnings- och marknadschef. Christina Bäck har lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och marknadsföring från bolag med komplexa ekosystem.

- Jag är mycket glad över att kunna utse Christina Bäck till ny försäljnings- och marknadschef för Climeon. Christinas erfarenhet av komplex b2b-försäljning och lansering av ny teknik är precis vad vi behöver för att utveckla Climeons försäljning, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

Christina Bäck har lång erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling, produktledning och marknadsföring både inom Sverige och internationellt. Christina har gedigen erfarenhet av att starta nya företag och verksamheter samt driva dessa till globalt lönsamma verksamheter i komplexa ekosystem.

Christina Bäck har sedan 2019 varit verksam som Head Of Corporate Development and Globalization på Climeon. Christina kommer dessförinnan från rollen som VD för ett IT-bolag och har innan dess haft olika ledande positioner inom Ericsson, Tele2 och Kuwait Petroleum.

- Jag är stolt över förtroendet att leda och utveckla Climeons försäljningsarbete. Potentialen för värmekraft är stor och jag ser fram emot att vidareutveckla Climeons kunderbjudande mot en grönare värld, säger Christina Bäck, Försäljnings- och marknadschef.

- Jag vill också rikta ett varmt tack till Olle Tholander för hans insatser på Climeon, avslutar Jan Bardell. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Bardell, VD för Climeon
+46 76-860 84 06
jan.bardell@climeon.com

Charlotte Becker, Kommunikations- och IR-chef
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.