• news.cision.com/
  • Climeon/
  • Climeon deltar i EU-finansierat projekt för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfart

Climeon deltar i EU-finansierat projekt för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfart

Report this content

Climeon kommer att delta i det EU-finansierade Horizon 2020-forskningsprojektet CHEK, som syftar till att nå nollutsläpp inom sjöfart genom att förändra hur fartyg designas och körs. Projektet har beviljats finansiering på 10 MEUR av EU. Konsortiet består av Vasa Universitet, World Maritime University, Wärtsilä, Cargill, MSC Cruises, Lloyds Register, Silverstream Technologies, Hasytec, Deltamarin, BAR Technologies och Climeon.

År 2018 antog den Internationella sjöfartsorganisationen, International Maritime Organization, en första strategi för att minska utsläppen av växthusgaser från fartyg. I november 2020 godkände de ett utkast till nya obligatoriska regler för att minska koldioxidintensiteten hos befintliga fartyg och höja ribban när det gäller att minska utsläppen från sjöfarten.

I dagsläget finns det finns dock ingen enskild befintlig eller framväxande teknologi som på egen hand kan göra sjöfarten utsläppsfri. Istället måste vi kombinera teknologier och krafter för att kunna nå målen.

Därför har Vasa Universitet, The World Maritime University, Wärtsilä, Cargill, MSC Cruises, Lloyds Register, Silverstream Technologies, Hasytec, Deltamarin, BAR Technologies och Climeon gått samman i forskningsprojektet CHEK - deCarbonizing sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs. Projektet har nu beviljats ​​finansiering på 10 MEUR av EU som en del av deras Horizon 2020-forsknings- och innovationsprogram. 

- Vi är stolta över att vara en del av CHEK-konsortiet. Deltagarlistan visar verkligen den breda uppslutning som finns i branschen kring att minska utsläppen och jobba mot FN:s mål för hållbar utveckling, i detta fall främst mål 13 fokuserat på klimatåtgärder, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

CHEK-konsortiet vill uppnå en utsläppsfri sjöfart genom att förändra hur fartyg designas och körs. Projektet kommer att utveckla två fartygskonstruktioner - ett vindkraftsoptimerat bulkfartyg och ett vätgasdrivet kryssningsfartyg - utrustade med en kombination av innovativa tekniker så som Climeons teknik för återvinning av spillvärme, skrovluftsmörjning, antifoulingteknik och digitala driftsförbättringar. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 99 procent, uppnå minst 50 procent energibesparingar och minska utsläppen av sot med över 95 procent.

Istället för att lägga till flera nya teknologier i befintliga fartygsdesigner kommer konsortiet att utveckla en unik designplattform för fartyg. Den nya designplattformen innebär att resultaten kan replikeras på andra fartygstyper som tankfartyg, containerfartyg, fraktfartyg och färjor. Tillsammans täcker dessa över 93 procent av den globala sjöfartens tonnage och ansvarar för 85 procent av de globala utsläppen av växthusgaser från sjöfarten.

Climeons roll i projektet är att modellera och demonstrera prestanda för ett system för återvinning av spillvärme vid driftspunkter som identifierats inom projektet. Resultaten hjälper till att skapa en ny strategi för återvinning av spillvärme och förbättra förståelsen för system- och komponentbeteende under de studerade driftsförhållandena.

Projektet förväntas starta i juni 2021 och pågå i 36 månader.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Bardell, VD för Climeon, +46 76-860 84 06, jan.bardell@climeon.com

Charlotte Becker, Kommunikations- och IR-chef, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com
 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.