Climeon växlar upp - första storordern godkänd för leverans

Climeon uppnådde en viktig milstolpe i och med framgångsrikt godkännande under Factory Acceptance Test av sin första volymorder. De första sex Climeon Heat Power-enheterna av totalt 18 stycken förbereds för leverans till Fincantieris skeppsvarv i Rumänien.

Företrädare från Fincantieri, Lloyd's Register och kunden deltog i Factory Acceptance Testerna för att verifiera prestanda, säkerhet och kvalitet på produkterna inför leverans till Fincantieris varv i Rumänien.

Thomas Öström, VD på Climeon, kommenterar:

"Det här är en viktig milstolpe för oss och gör 2017 till året då vi gick från enmodulsproduktion till volymkapacitet. Ett godkännande från en sådan djupgående granskning av krävande kunder och certifieringsorgan är ytterligare ett bevis på vår förmåga att leverera Climeon Heat Power-produkter med hög kvalitet."

Sten Carlsson, ägare och grundare av Mastec, kommenterar:

"I ett snabbt och effektivt samarbete har Mastec och Climeon uppnått industriell toppkvalitet och fått Climeon Heat Power-produkter certifierade av Lloyd's Register, med höga krav på design, svetsning, bearbetning och montering. Vi är mycket nöjda och stolta! Teamet har gjort ett bra jobb och vi ser fram emot fortsättningen av detta samarbete".

Fincantieri är världens största skeppsbyggare av kryssningsfartyg och har levererat över 7000 fartyg under flera årtionden och till ledande märken på kryssningsfartygsmarknaden.

Lloyd's Register är ett ledande maritimt certifieringsorgan, känt för sina mycket höga krav och strikta krav.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Öström, CEO, Climeon  
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com 

Christoffer Andersson, COO, Climeon  
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com 

Om Climeon AB (publ) 
Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Climeon har nu nått ett stadium där tekniken är beprövad och dess kommersiella gångbarhet är påvisad genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för tillväxt.
 FNCA Sweden AB är Certified Advisor för Climeon.

Climeons marknad och fokussegment 
Spillvärme och geotermisk energi (under 120 °C) utgör tillsammans en stor energikälla som idag mestadels är outnyttjad på grund av begränsningar hos befintlig teknik. Climeons produkt är det första värmeåtervinningssystem som i stor skala kan nyttja denna tidigare outnyttjade energikälla för att generera elektricitet. Bolaget har därmed möjligheten att inta en ny marknad med begränsad konkurrens. Climeon fokuserar för närvarande på fyra marknadssegment: maritim, stål- och cementtillverkning, generatoraggregat och geotermisk energi.

Taggar:

Prenumerera