Climeons valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

Härmed meddelas sammansättningen av valberedningen i Climeon AB (publ) inför årsstämman 2020 som består av följande ledamöter som utsetts av de största aktieägarna per den 30 september 2019 samt styrelsens ordförande:

  • Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström (53,6% av rösterna och 19,6% av kapitalet)
  • Anne Holm Rannaleet, utsedd av aktieägaren Joachim Karthäuser (26,4% av rösterna och 9,5% av kapitalet)
  • Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken Fonder (0,7% av rösterna och 2,3% av kapitalet) 
  • Annelie Enquist, utsedd av Skandia Sverige Hållbar (0,4% av rösterna och 1,4% av kapitalet)
  • Per Olofsson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts enligt den så kallade Q3-modellen där styrelsens ordförande kontaktat bolagets största aktieägare per den 30 september 2019 och tillfrågat dem om de vill utse en representant till bolagets valberedning. För det fall en tillfrågad aktieägare valt att inte utse någon representant har frågan gått vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och så vidare. Valberedningen kommer inom sig utse ordförande. 

Climeons ägarstruktur över de tio största ägarna per den 30 september 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://climeon.com/investor-swedish-share-information/#largest-shareholders.

Valberedningen ska bland annat lämna förslag till årsstämman på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman i enlighet med vad som följer av svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till nomination.committee@climeon.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman för 2020. Climeons årsstämma 2020 kommer att avhållas den 19 maj 2020 med start kl 16.00. Plats för årsstämman 2020 kommer att meddelas senare. 

För mer information, vänligen kontakta:
Per Olofsson, Styrelseordförande Climeon
+46 733 11 80 82
per.olofsson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.