Anlitar Peter Ehrenheim som rådgivare

Report this content

Peter Ehrenheim har accepterat att bli en av bolagets strategiska rådgivare. Peter har under det senaste året lärt känna Cline med dess medarbetare, verksamhet och strategi och har visat stort intresse att följa bolaget framåt som rådgivare.

Peter har en mycket lång och bred erfarenhet av Life Science från ett kommersiellt och industriellt perspektiv. Utöver sin erfarenhet har Peter under åren byggt upp ett mycket stort globalt nätverk inom Life Science industrin. Peter skall verka som rådgivare åt Cline, främst inom kommersiella och strategiska frågor men även bidra till nätverksbyggande.

Peters meritlista är lång där han de senaste 30 åren varit verksam i ledande positioner främst inom stora globala Life Science-bolag och är idag involverad i mindre entreprenörsdrivna tillväxtbolag inom branschen.

Peter erhöll sin examen som civilingenjör i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1980. Han hade senast rollen som Chief Executive Officer and President of Life Sciences på GE Healthcare från mars 2006 till april 2011 och President of Protein Separations på GE Healthcare Bio-Sciences mellan 2004 and 2006. Innan GE hade Peter en lång karriär på Amersham, där han bl.a. hade rollen som President of Protein separations och ledde ett antal förvärv som stärkte bolagets ledarposition i branschen. Han tjänstgjorde i flera olika positioner inom proteinseparationsverksamheten hos Amersham från det att han började 1983, varav tre år som produktionschef i Nordamerika och chef för den industriella molekylärbiologi-enheten.

Peter har en lång lista över nuvarande och tidigare styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Boule Diagnostics AB

Styrelseledamot i Biotage AB

Ordförande i Sophion Bioscience

Styrelseledamot i Nanologica AB

Rådgivare till Berkeley Lights i Kalifornien

Tidigare befattningar som styrelseledamot eller ordförande:

Denator AB

VBN Components AB

Robustus Wear Components

Biolin Scientific Holding AB

Meda AB

SwedenBIO


Vi hälsar Peter varmt välkommen till Cline och ser fram emot ett fruktbart samarbete!

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar