Avtalar om lånefinansiering

Report this content

Cline Scientific har avtalat med Stiftelsen Chalmers Tekniska högskola samt nuvarande ägare och externa lånegivare om ett lån på totalt 6 MSEK.

Lånekonsortiet består av aktörer som Chalmers, men även utav nuvarande större ägare samt nya externa lånegivare. Räntesatsen är satt till ca 10% och löptiden är max 12 månader.

Lånet garanteras delvis av två storägare, Niklas Holmquist (via MKD Group AB) samt Patrik Sundh (via Rebiella AB) solidariskt med 750 000 befintliga B-aktier i Cline.

Transaktionen stärker kassan och skall finansiera Clines nuvarande verksamhet samt ökade satsningar på två samarbetsprojekt; inom cancerdiagnostik och utveckling av stamcellsterapi för broskskador.

Vi har nått en spännande fas i bolagets historia och vill öka vårt fokus på de samarbetsprojekt som vi varit med och startat. Dessa projekt har båda mycket stora kommersiella som strategiska värden för Cline och vi vill fokusera mer på dem nu när vår teknologi visat sig vara nyckeln. Främst har projektet inom diagnostik och mätning av bröstcancercellers aggressivitet, s.k. metastaseringspotential, nått viktiga milstolpar och för att projektet skall nå framgång snabbare behövs vår involvering ytterligare. Vi är glada att nuvarande ägare och nya intressenter stödjer oss med detta finansieringsupplägg som skall ta bolaget in i nästa fas” – säger VD Patrik Sundh

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Cline Scientific AB  
Argongatan 2C
431 53  Mölndal 

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com 

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar