Bolag som tar upp kampen mot cancermetastaser uppmärksammas

Enligt WHO förväntas antalet cancerfall öka med cirka 70 procent under de kommande femton åren. Ett viktigt vapen för att bekämpa metastasering, som är den primära dödsorsaken vid cancer, är förutom nya effektiva läkemedel en tidigare och mer effektiv cancerdiagnostik.

I Sverige utvecklas för närvarande flera nya läkemedelskoncept med lovande potential och även ny teknik som kan bistå cancerforskningen i framtagandet av effektivare läkemedel och diagnostik inom t.ex. nanoteknologi, nya verktyg för tumörprovtagning och holografiska instrument för cellanalys som kan användas för att öka kunskapen om tumörcellernas spridningsbenägenhet. 

Ovanstående är taget från en artikel som behandlar problematiken kring metastaserande cancer samt nya terapier och diagnostiska verktyg som utvecklas i kampen mot spridningsbenägen cancer, artikeln ” Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser” publicerades idag av nyhetsbyrån Biostock. 

Biostock nämner flertalet mindre bolag som tagit upp kampen mot metastaserande cancer, och däribland Cline Scientific.

Gradvisa förändringar av cellens miljö med hjälp av Clines nanogradienter gör det möjligt att testa läkemedelseffekt mot spridning av cancer och tumörceller men ger även möjligheten att på ett helt unikt sätt diagnosticera ett patientspecifikt sjukdomsförlopp. Det senare användningsområdet utvecklas nu av ovan nämnda Liv Diagnostics, med Cline Scientifics patenterade teknologi som grundkomponent. skriver Biostock i en artikel som publicerats idag den 30e oktober”.

Läs hela artikeln här; https://www.biostock.se/2017/10/nya-lakemedel-tidigare-diagnoser-och-battre-cellanalyser-vapen-i-kampen-mot-dodliga-cancermetastaser/

Mer om Biostock

BioStock är en nyhets- och analystjänst som presenterar nordiska börsbolag inom Life Science och som riktar sig mot individer, organisationer och företag och har sitt säte i Lund. Mer info om Biostock finns på www.biostock.se/ och fler artiklar om Cline Scientific finns på https://www.biostock.se/?s=cline+scientific 

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar