• news.cision.com/
  • Cline/
  • Cline lämnar in etisk ansökan för ex-vivo-testning av StemCART-produkten på mänsklig broskvävnad

Cline lämnar in etisk ansökan för ex-vivo-testning av StemCART-produkten på mänsklig broskvävnad

Report this content

Cline Scientific AB har lämnat in en etisk ansökan till Etikprövningsmyndigheten för att få tillstånd att genomföra tester av StemCART-projektet på mänsklig broskvävnad. Efter godkännande av tillståndet kommer Cline att kunna inhämta brosk-prover från patienter för att utföra tester.

Denna mänskliga vävnad kommer att vara en del av en ex-vivo studie för att testa Clines unika allogena stamcellshärledda kondrocyter och deras förmåga att reparera skadat brosk. Studien kommer att genomföras tillsammans med Clines kliniska medarbetare och omfatta avlägsnad patientvävnad som vanligtvis kasseras under operationer.

Studien är planerad att påbörjas under fjärde kvartalet 2021 och kommer att vara en viktig del av validering och vidareutveckling av StemCART-produkten, ett viktigt steg mot Clines mål att föra StemCART till kliniska prövningar in-vivo.

Om StemCART
Den cellbaserade terapin under utveckling, StemCART, syftar till att reparera broskskador med implantation av allogena kondrocyter framodlade från inducerade pluripotenta stamceller (iPSC-er) tillsammans med en stödmatris. Skapandet av dessa reparerande celler möjliggörs av Clines egenutvecklade nanoteknik som möjliggör en riktad och exakt differentiering av iPSC-er. Detta ger StemCART en stor marknadsfördel genom en effektiv allogen och skalbar cellkälla för broskbehandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, Produktutvecklingschef
E-post:
hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar