Cline Scientific: Första vetenskapliga resultaten från stamcellsprojekt

Report this content

Mölndal, Sverige 2020-03-02

Cline Scientific (Spotlight Stock Market: CLINE B), världsledande inom nanoteknologi som nyttjas för cancerdiagnostik och stamcells-terapier, skickar in vetenskapliga resultat från stamcellsprojektet för publicering.

Arbetet bakom den vetenskapliga artikeln utfördes i samarbete med en forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet. Resultaten beskriver hur Clines teknologi i kombination med specifika biomolekyler har förmågan att kontrollera stamcellsdifferentiering med hög precision.

Clines FoU-samarbete med akademin har nu resulterat i både en vetenskaplig artikel samt data som ingår i en patentansökan. Ytterligare resultat inom området är att vänta.

“Vi är stolta och glada över att ha kommit så långt med vårt stamcellprojekt. Det har varit hårt arbete under lång tid som nu lönar sig. Publikationer och patent är viktiga delar i arbetsflödet och markerar ett tydligt steg framåt på resan.”, säger Dr. Hanne Evenbratt, Produktutvecklingschef.

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.

Prenumerera

Dokument & länkar