• news.cision.com/
  • Cline/
  • Cline Scientific lämnar in en patentansökan för en cancerdiagnostisk produkt

Cline Scientific lämnar in en patentansökan för en cancerdiagnostisk produkt

Report this content

Cline Scientific AB ("Cline" eller "Bolaget") har lämnat in en patentansökan som täcker produkt och metod associerad med Clines cancerdiagnostiska produkt, CellRACE. Metoden är baserad på Clines patenterade nanogradientytor och den utveckling som påbörjades av det förvärvade företaget Liv Diagnostics.

Denna patentansökan är den första som lämnas in som en del av patentskyddsstrategin och kommer, när den beviljas, ge Cline ett starkt skydd för produkten. Produkten och metoden som utvecklas av Cline gör det möjligt för CellRACE att revolutionera cancerdiagnos och behandlingsplanering genom att bestämma migration av tumörceller och risken för metastaser för patienter.

Denna inlämning följer på inlämningen av patentansökan inom StemCART-projektet 2020 och den tillhörande PCT-ansökan inom samma projekt i februari 2021.

”Denna ansökan är ett spännande steg och en viktig milstolpe för CellRACEs utvecklingsresa. Den banbrytande teknik som behandlas i patentansökan gör det möjligt för Cline att analysera cancertumörer på ett nytt sätt för att bättre förstå tumörceller med målet att bidra med viktig information för att underlätta läkarnas val av den bästa behandlingen för varje patient. Patentet, om det beviljas, ger 20 års skydd för CellRACE och kommer att vara en viktig tillgång för projektet. Vi ser fram emot vidare utveckling i projektet och att starta kliniska prövningar.” Säger Dr Hanne Evenbratt.

För mer information, vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, PhD Produktutvecklingschef
Epost: hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar