• news.cision.com/
  • Cline/
  • Cline Scientific startar samarbete med globalt läkemedelsbolag med målet att identifiera kärnmekanismer i kärlsjukdomar

Cline Scientific startar samarbete med globalt läkemedelsbolag med målet att identifiera kärnmekanismer i kärlsjukdomar

Report this content

Cline Scientific har ingått ett samarbete med AstraZeneca för att använda Clines gradientteknologi som en del av det europeiska MSCA-ITN Network, V.A Cure. V.A Cure är ett Horizon 2020-finansierat projekt som syftar till att avslöja kärnmekanismer för vaskulära anomalier och att utnyttja denna information för att skapa nya terapier för kärlsjukdomar. Projektet består av 14 individuella forskningsprojekt i sju akademiska laboratorier och två industripartners.

Vaskulära anomalier är defekter i kärlsystemet som kan vara antingen med blod eller lymfkärl. Många vaskulära anomalier är medfödda och ärvda, men de kan också orsakas av händelser som trauma och graviditet. Vaskulära anomalier kan vara missbildningar eller tumörer och de har ett brett spektrum från ofarliga till livshotande.

Som en del av ett av V.A Cure-projekten kommer en doktorand vid AstraZeneca att använda Clines gradientytteknik och metod för utveckling av protokoll i syfte att differentiera iPS-celler till celltyper som är relevanta för vaskulära anomalier. Projektet syftar också till att transformera dessa stamceller för att bilda kärlvävnad och skapa en homogen cellinje för kärlavvikelser vilket tidigare inte varit möjligt. Blir projektet framgångsrikt har protokoll och cellinjer potential att användas i andra studier och för generering av nya behandlingar.

Detta projekt representerar en spännande möjlighet för Clines ytteknik att appliceras på ytterligare en typ av cell- och sjukdomsområde. Användningen av Clines gradientytor i V.A Cure-projektet tjänar dessutom till att i ett större sammanhang validera användningen av nanogradientytor i cellulär forskning och terapiutveckling.” säger Patrik Sundh, VD, Cline Scientific.

Clines gradientytor och metod för stamcellsdifferentiering har redan varit framgångsrik för att driva differentieringen av iPS-celler mot mänskligt brosk. Metoden ligger till grund för Clines kliniska projekt för broskskador, StemCART.

Cline Scientific är medlem i AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg, Sverige.

För mer information om V.A Cure, följ länken till https://vacure.eu/.

Denna information är sådan som Cline är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 januari 2021.

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar