• news.cision.com/
  • Cline/
  • Cline Scientific tillsätter ny klinisk rådgivare för StemCart-projektet

Cline Scientific tillsätter ny klinisk rådgivare för StemCart-projektet

Report this content

Cline Scientific meddelar att de har utsett en ny rådgivare, ortopedspecialist Dr Sven Gredevik.

Sven Gredevik har stor erfarenhet inom ortopedisk kirurgi och kommer att ge värdefull klinisk insikt och expertis för utvecklingen av StemCart-projektet. Sven fullföljde medicinska studier vid Lunds universitet och specialistutbildning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han arbetar som överläkare på Varbergs sjukhus samt inom privatpraktik i Falkenberg. Dessutom har Sven deltagit i Health Technology Assessment för södra sjukvårdsregionen i Region Skåne och är styrelseledamot för Privata Ortopeders Förening.

Att etablera tillgång till klinisk expertis och kontakter inom sjukvården är en viktig milstolpe i utvecklandet av en regenerativ läkemedelsprodukt. Detta tillägg till rådgivningsteamet kommer att hjälpa Cline att jobba fram en innovativ produkt som tillgodoser både patientens och vårdsystemets behov.

Jag ser verkligen fram emot att arbeta med Cline i det här spännande projektet. För närvarande är alternativen för artrosbehandling begränsade och orsakar stor smärta för patienterna. StemCart har stor potential att avsevärt förbättra behandlingen för patienter.” Dr Sven Gredevik

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, CEO
E-post:
patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: +46 703 585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera