• news.cision.com/
  • Cline/
  • Cline Scientific undersöker att byta noteringsplats till Nasdaq First North

Cline Scientific undersöker att byta noteringsplats till Nasdaq First North

Report this content

Styrelsen för Cline Scientific AB (”Cline” eller ”Bolaget”) har beslutat att undersöka möjligheten att byta börsnotering från Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) till Nasdaq First North. Nasdaq First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad som fungerar som en multilateral handelsplats (MTF), samma som Spotlight Stock Market. Avsikten är att flytten ska ske under 2021.

Styrelsen för Cline Scientific gör bedömningen att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att leda till en större exponering av verksamheten för internationella investerare och partners, en viktig del av Clines kommande kommersiella strategi. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market anses också vara ett kvalitetsmärke för potentiella internationella investerare, partners och leverantörer. Noteringen anses således främja Cline Scientifics framtida tillväxt och utveckling.

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar