• news.cision.com/
  • Cline/
  • Clines senaste publikation validerar den höga precision som gradientteknologin erbjuder

Clines senaste publikation validerar den höga precision som gradientteknologin erbjuder

Report this content

En ny vetenskaplig publikation med titeln ”ToF-SIMS imaging of dual biomolecular monolayer gradients” har publicerats i tidskriften Biointerphases i specialutgåvan ”Biomimetics of Biointerfaces”. Forskningen genomfördes i samarbete med forskare vid Chalmers tekniska högskola. Den här nyheten följer Clines tidigare pressmeddelande, 14:e september 2020, där resultaten och inskickandet till tidskriften tillkännagavs.

Forskargrupperna visade hur den avancerade avbildningsmetoden ToF-SIMS kan användas för att validera ytskompositionen samt bestämma och visualisera molekylfördelningen i de två proteinmonolager som bundits till gradientytorna. Andra avancerade analysmetoder saknar precisionen för att påvisa dessa resultat på glas eller identifiera gradientmönstret.

Dessa viktiga resultat bidrar till den ökande mängden vetenskapligt säkerställda bevis för Clines gradientytteknik och metoder. Att använda ToF-SIMS möjliggör den höga precision av ytanalys som behövs när man tolkar resultaten från cellbaserade experiment och kan användas som ett verktyg för kvalitetskontroll för framtida ytproduktion för kliniska prövningar.

Den fullständiga publikationen finns på följande länk.
https://avs.scitation.org/doi/suppl/10.1116/6.0000621

För mer information, vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, Produktutvecklingschef
E-post: hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar