Erhåller patentgodkännande i Japan

Det Japanska patentverket har meddelat Cline att bolagets andra sökta patent blivit godkänt. I och med detta godkännande har Cline erhållit ännu ett godkänt patent på den japanska marknaden.

Under maj månad 2017 meddelade Cline Scientific att bolagets första sökta patent i Japan blivit godkänt. I anslutning till godkännandeprocessen valde Cline att skicka in ytterligare ett antal patentansökningar på utvalda marknader, bland annat i Japan. Nu har denna ytterligare patentansökan i Japan blivit godkänd. Detta utökar och förstärker därmed skyddet av Clines teknologi och produkter i Japan.

Clines målsättning är att patentera teknologier och unika produkter på de mest attraktiva marknaderna för Life Science. En stark patentportfölj skyddar inte bara Clines kommersiella produktintressen men möjliggör även licensaffärer och partnerskap. En stark patentportfölj är således en essentiell del i att skapa ett högt bolagsvärde. I dagsläget har Cline godkända patent i USA, Europa, Sverige, Indien, Japan och Kina. Flera ytterligare patentansökningar finns för närvarande i USA samt utvalda länder i Europa.

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål

Cline Scientific AB                                                                  Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2C                                                                       E-post: info@clinescientific.com

431 53 Mölndal                                                                     Hemsida: www.clinescientific.com

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar