Erhåller ytterligare order från cancerdiagnostikbolag

Cline har erhållit ytterligare en order från Liv Diagnostics AB, ett bolag som utvecklar en ny diagnostisk metod för metastaserande cancer. Ordern har ett värde på ca 700 000 SEK och börjar levereras under december månad

Vi gläds över att Liv Diagnostics efter sin flytt till AstraZeneca BioventureHub nu accelererar sin verksamhet där Clines teknologi och produkter har en central betydelse. Vi tror mycket på arbetet som Liv Diagnostics gör och vi är mycket glada över möjligheten att få vara en del i en diagnostikprodukt som kan förändra och påverka hur cancerdiagnostik och vård utförs idag. Marknaden för produkten Liv utvecklar är väldigt stor och attraktiv där en färdig produkt kan ge Cline stora licensintäkter.”, säger Patrik Sundh, VD Cline Scientific.

"Clines nanoteknologi erbjuder möjligheter för oss att utveckla verktyg för avancerad cancerdiagnostik på ett sätt som inte varit möjligt med konventionell teknologi”, säger Johan Bjurquist, VD Liv Diagnostics

Bakgrund

Cline Scientific har sedan 2015 deltagit i ett forskningssamarbete för att utveckla en ny diagnostikapplikation baserat på Clines teknologi och patent. Detta projekt har resulterat i bildandet av ett bolag, Liv Diagnostics AB, som kommer fortsätta arbetet med produktutveckling och affärsutveckling i egen regi. Clines relation till Liv har nu gått in i en kommersiell fas där Cline levererar produkter i ett utvecklingsskede. Framgent ämnar Cline erbjuda Liv Diagnostics en eller flera licenser till den patenterade teknologin för användning inom olika diagnostikapplikationer.


Liv Diagnostics utvecklar en produkt för klinisk diagnostik av tumörer, i dagsläget med fokus på bröstcancer. Bröstcancer drabbar ca 10 000 personer i Sverige årligen, och strax under 2 miljoner personer globalt. Produkten skall analysera beteendet hos levande celler från patientbiopsier till skillnad från nuvarande metoder. Den nya produkten skall kunna mäta och fastställa hur benägen en patients unika tumör är att sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser. Produkten skall därmed ge vården bättre beslutsunderlag för hur patienter skall behandlas optimalt. Mer info finns på www.livdiagnostics.se

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 December 2017.

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Clines nanoteknologi erbjuder möjligheter för oss att utveckla verktyg för avancerad cancerdiagnostik på ett sätt som inte varit möjligt med konventionell teknologi
Johan Bjurquist, VD Liv Diagnostics