Erhåller ytterligare patentgodkännande i USA

Report this content

Det amerikanska patentverket har meddelat Cline att bolagets andra sökta patent på marknaden ämnar bli godkänt genom ett s.k. ”notice of allowance”. I och med detta besked kommer Cline erhålla ännu ett godkänt patent i USA.

Under februari månad 2017 meddelade Cline Scientific att bolagets första sökta patent i USA blivit godkänt, med giltighet till 2035. I anslutning till godkännandeprocessen valde Cline att skicka in ytterligare ett antal patentansökningar på utvalda marknader, bland annat i USA. Nu ämnar patentverket i USA godkänna även denna ytterligare patentansökan. Detta utökar och förstärker därmed skyddet av Clines teknologi och produkter i USA ytterligare.

Första steget i Clines patentstrategi och plan för IP-skydd är nu komplett. Cline har i dagsläget erhållit godkänt på samtliga patentansökningar som bolaget skickat in och har därför flertalet godkända patent i USA, Europa, Sverige, Indien, Japan och Kina.

En stark patentportfölj skyddar inte bara Clines kommersiella produktintressen men möjliggör även licensaffärer och partnerskap. En stark patentportfölj är således en essentiell del i att skapa ett högt bolagsvärde.

Clines styrelse bedömer att man nu nått ett väldigt starkt skydd för bolagets unika gradientteknologi och ämnar fortsätta patentera vidareutvecklad teknologi och unika produkter på de mest attraktiva marknaderna för Life Science.

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 

Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål

Cline Scientific AB                                                                  Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2C                                                                          E-post: info@clinescientific.com 
431 53 Mölndal                                                                          Hemsida: www.clinescientific.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar