Förtydligande kring affären för övertaget av Liv Diagnostics

Göteborg, Sverige, 7 November, 2019: Cline förtydligar den nyligen publicerade affären med Liv Diagnostics AB

Anledningen till affären är att Liv’s aktieägare anser att projektet har större chans att lyckas snabbare i Clines regi, än som ett fristående bolag.

  •  Kontant betalning utgår med 50 000 SEK, motsvarande aktiekapital i Liv Diagnostics AB

  •  80% av vinst vid en avyttring av Liv Diagnostics tillfaller Cline Scientific

  •  Cline tar över hela Liv Diagnostics verksamhet

  •  I och med övertagandet tar Cline inte över några skulder

  •  Tillgångar i Liv Diagnostics uppgår enlig 2018 års redovisning till ca 3MSEK

  •  Köpet kräver slutgodkännande på en extra bolagsstämma i Liv Diagnostics under Q4 2019

Om Cline Scientific AB

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Cline Scientific AB  
Argongatan 2C
431 53  Mölndal 

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com 

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar