Licenstagaren Liv Diagnostics når viktig milstolpe

Report this content

Liv Diagnostics licensierar sedan drygt ett år Clines patenterade gradientteknologi för att kunna bedriva FoU kring en ny diagnostikprodukt för bröstcancer. Det senaste årets FoU har bedrivits framgångsrikt och har nu nått en milstolpe som innebär att Liv kan påbörja kliniska studier.

Liv Diagnostics utvecklar ett världsunikt system för analys av bröstcancerpatienters levande tumörceller med syftet att fastställa tumörens risk att metastasera, långt tidigare och med högre precision än idag tillgängliga metoder. FoU bedrivs idag på humana bröstcancercellinjer vars förmåga att metastasera är väl dokumenterad. Nyligen har Liv Diagnostics avslutat en pre-klinisk fou-studie och med sin prototyp kunnat uppvisa data där man med hög signifikans lyckats särskilja tumörceller av elakartade cell-linjer, från celler av godartade cell-linjer. Responsen från läkare och kliniker är hittills mycket god där en sådan produkt skall kunna tillhandahålla avgörande information som hjälper vården att bedöma metastaseringspotentialen mycket tidigare än idag, och därmed undvika att missa farliga tumörtyper och således rädda fler liv.

Bolaget Liv förbereder sig nu, med bl.a. en kapitalanskaffning, för att med hjälp av etablerade kliniker inom cancervården starta kliniska studier på prototypen med nytagna cellprover från cancerpatienter.

Lyckade studier på patientmaterial skall ligga till grund för kommande valideringsstudier och CE-märkningsansökan enligt IVD-direktivet. Valideringsstudier och förberedelser för marknadslansering skall genomföras i samarbete med en global aktör, där dialoger redan initierats.

Vi arbetar nära Liv och har tillsammans med dem kommit långt och tagit fram en unik teknikplattform som ger specifika och relevanta data från levande cancercellers unika beteende. Det är både glädjande och fascinerande hur vår nanoteknologi kan användas och bli avgörande inom tumörbiologi och cancerforskning. De nya resultaten innebär att man nått en milstolpe och nu kan fokusera på nästa steg, vilket blir att utvärdera prototypen på patientbiopsier. Den kommande tiden är mycket spännande för oss och vi har stora förhoppningar på att Liv’s diagnostikapplikation blir det första stora genombrottet för Clines teknologi.” - Patrik Sundh, VD Cline Scientific

För frågor om Cline Scientific, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088


Kort om Cline Scientific
Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål

Cline Scientific AB

Telefon: 031-387 55 55                                                      

Argongatan 2C                                                                       E-post: info@clinescientific.com 

431 53 Mölndal                                                                     Hemsida: www.clinescientific.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar