Lyckat samarbetsprojekt går in i kommersiell fas

Det projekt som Cline Scientific medverkat i som bl.a. finansierats av VINNOVA har nu avslutats och går in i en kommersiell fas. 

Om forskningsprojektet

90 % av cancerrelaterade dödsfall beror på att tumörceller sprider sig i kroppen från en ursprungstumör, sk metastasering. Nyckeln till att förhindra metastaser är att tidigt identifiera den invasiva potentialen hos tumörcellerna, dvs dessa cellers förmåga att förflytta sig från en ursprungstumör till andra delar av kroppen. Projektet utvecklar ett diagnostiskt verktyg som ska kunna avgöra risken för metastasbildning samt optimera kemoterapibehandling genom att testa läkemedel på patientens egna tumörceller.

Projektgruppen har bestått av Cline Scientific, en grupp vid Karolinska Institutet och forskare vid Cornell Medical college i New York, där samarbetet bland annat har fått ekonomiskt stöd från VINNOVA.

Under projektets gång bildades ett bolag, Liv Diagnostics AB, med syftet att vidare kommersialisera de resultat som uppkom i projektet. Det diagnostiska verktyg som Liv Diagnostics utvecklar bygger på Clines patenterade teknologi.

Om Liv Diagnostics
Liv Diagnostics grundades 2016 och bygger på många års akademisk forskning förutom de nyligen skapade resultaten från samarbetsprojektet med Cline Scientific. Bolaget har sitt säte i Mölndal, och huserar i AstraZenecas Bioventure hub, med tillgång till infrastruktur och kompetens för att vidareutveckla en ny diagnostisk produkt för klinisk diagnostik. Idag har bolaget 3 anställda, en erfaren ledning och styrelse samt finansieras av flertalet privata investerare samt Västra Götalandsregionen. För mer info, vänligen besök www.livdiagnostics.se 

Fortsättningen
Efter avslutat samarbetsprojekt är nu parterna Liv Diagnostics och Cline Scientific redo att gå vidare in i en kommersiell fas. Hittills har Cline varit en samarbetspartner för att vidareutveckla sin teknologi att passa i den applikation som Liv utvecklar. Framöver kommer Cline att fortsätta tillhandahålla produkter till Liv på kommersiella grunder för att Liv skall fortsätta det forskning- och utvecklingsarbete som påbörjades i samarbetsprojektet. Det gemensamma målet är att stadigt öka utvecklingstakten för att under 2019 starta s.k. performance studies. Liv Diagnostics strategi är att hitta en global industriell partner som kan slutföra och marknadsintrodusera den diagnostiska produkten. Clines mål är att vara kvar som underleverantör och partner i utvecklingsarbetet för att senare även tillhandahålla kommersiella teknologilicenser till den slutliga diagnostiska produkten.

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar