Månadsbrev för April – Marknadsuppdatering nanopartiklar och nya konferenser bokade

Ordrar

Cline kommenterar inte alla orders och kundrelationer utan väljer ibland ut några som är av speciellt intressant karaktär, t.ex. nya kunder eller projekt med stor kommersiell marknad.

Under april har produktion pågått för att leverera flertalet orders på nanogradienter som lagts under början av året. Affärsområdet nanopartiklar har samtidigt fått ökat intresse från flera kunder. En intressant och oväntad testorder på specialanpassade nanopartiklar har lagts från Hongkong, produktionen av dessa är påbörjad och leverans sker inom kort. Vidare har en grupp vid Uppsala universitet sökt upp Cline och lagt en första testorder på nanopartiklar ur standardsortimentet för klinisk forskning. Detta är ytterligare bekräftelser på att Clines erbjudande sprider sig till nya kunder.

Distributörer

Cline utreder kontinuerligt möjligheter till representation och partnerskap på olika marknader. Närmast fortskrider diskussioner med två potentiella partners i Sydkorea och Schweiz.

Mässa & Marknad

Två utställningar är bokade under Maj månad, ELRIG i Göteborg och NRW i Tyskland, förberedelser inför detta har pågått under april. Mer info om konferenserna nedan;

ELRIG – AstraZeneca i Mölndal

På AstraZeneca i Mölndal anordnas en konferens på ämnet “advanced cell based screening” av organisationen ELRIG. Mötet besöks bland annat av företag och forskare som arbetar med cellbaserade modeller för läkemedelsforskning och utveckling.

Cell-baserade ”assays” används brett inom läkemedelsforskning för att finna nya läkemedelskandidater och området utvecklas ständigt för att öka träffsäkerheten i läkemedelsutvecklingen. Konferensen samlar talare från ledande laboratorier inom akademi och industri som är intresserade av nya ”assays” för användning inom läkemedelsutveckling.

Läs mer om konferensen här: http://elrig.org/portfolio/advances-in-cell-based-screening-2017-elrigcbs17/

Kompetenznetzwerk Stamzellforschung NRW - 9th International Congress

Tillsammans med den tyska distributören Biotrend medverkar Cline på ett vetenskapligt möte och konferens i Münster. Konferensen är den 9e i ordningen och samlar ett internationellt nätverk av stamcellsforskare från både akademi och industri.

”Under april har vi bland annat förberett vår närvaro på två vetenskapliga konferenser som äger rum i maj månad. En konferens vänder sig till kunder inom läkemedelsforskning som använder celler och cellodling som verktyg och äger rum i AstraZenecas lokaler i Mölndal. Den andra konferensen samlar ett internationellt nätverk av stamcellsforskare i Münster i Tyskland. Båda konferenserna samlar potentiella kunder för våra ytor som används för stamcell- och cancerforskning.

Affärsområdet nanopartiklar har levererat en hel del intressanta ordrar under början på året med återkommande och nya kunder inom klinisk forskning, i Sverige och Hongkong. Vi ser dessa som ett tecken på att vårt namn har börjat sprida sig inom detta segment och arbetar för att fortsätta leverera bra produkter av hög kvalitet. Vi tror att nanopartiklar kan bli en kassako för Cline, även om det i dag främst rör sig om testordrar av mindre storlek, men eftersom kunderna arbetar inom mycket intressanta kliniska applikationer kan det absolut finnas en stor uppsida som leverantör på sikt. Kunderna är dessutom till antalet väldigt stort, så det kommer bli mycket spännande att följa denna utveckling”. - Niklas Holmquist, försäljningschef

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar