Månadsbrev för november

Vad händer i vår bransch?

Nyligen stängde bolaget Semma Therapeutics, Boston, USA, en finansieringsrunda på ca 950 miljoner kronor. Bolaget som startade 2014 utvecklar en stamcellsterapi med syftet att bota diabetes typ-1. Bolaget har utvecklat en metod för att massproducera funktionella insulinproducerande betaceller vilka har visats fungera för att kontrollera blodsockernivåer i djurmodeller. Detta skulle kunna utvecklas till en bot för denna sjukdom. Vad man nu arbetar med är att kapsla in stamcellerna i kroppen efter det att de är transplanterade för att skydda dem mot kroppens immunreaktioner. Diabetes typ 1 är en växande folksjukdom som kostar samhället enorma summor varje år, där en bot är nödvändig. Ett litet bolag som Semmas försök att ta sig an detta problem ger hopp och visar på de stora värden som förväntas skapas genom att bidra med en liten viktig komponent till en potentiell stamcellsterapi. Läs hela den engelska artikeln: https://www.xconomy.com/boston/2017/11/30/with-114m-injection-semma-continues-quest-for-diabetes-cell-therapy/

Marknad

Cline är glada att meddela att Liv Diagnostics arbete nu ökar i takt och i och med detta lagt en ny order. Liv Diagnostics är ett bolag som utvecklar en ny diagnostisk produkt för metastaserande cancer där Clines teknologi ingår. Ordern har ett värde på ca 700 000 SEK och börjar levereras under december månad. Läs mer i föregående PM här: https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=41955&publisher=-1

Denna order är exempel på att en del i Clines affärsmodell för att skapa värde börjar ge resultat. Modellen går ut på att leverera produkter och teknologi till projekt under en utvecklingsfas, som framöver kan övergå i mycket stora kassaflöden genom exempelvis licenser eller royalty på sålda produkter då kunds produkt når marknaden. På så vis undviker Cline stora egna investeringar över tid, samt skapar tidigt kassaflöden med mål att få del av marknadspotentialen när en färdig produkt når marknaden.

Mer om detta i en ny artikel från Biostock: https://www.biostock.se/2017/12/cline-scientific-har-siktet-installt-pa-licensintakter/

Ekonomi

Cline publicerade sin kvartalsredogörelse för Q3 2017. Läs mer om kvartalsredogörelsen här: https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=41517&publisher=-1

Övriga händelser och kommande aktiviteter

  • En EU-ansökan inskickad till SME-Instrument fas 1 och är första steget i en större EU-ansökan för satsning på nanoteknologi.
  • Företagspresentation hölls hos Seniorrådgivarna i samarbete med Rotary Göteborg den 8e november. Fler presentationer för Rotary är nu inbokade.

I Nästa Månadsbrev…

En mycket intressant trend inom Life Science just nu är så kallade ”Companion diagnostics”. Denna trend bygger på att nya terapier och läkemedel kommer krävas på matchande diagnostik för att få användas i vården, något som positionerar Cline och Liv Diagnostics mycket väl i tiden.

Om detta ämne kan ni läsa mer i nästa månadsbrev.

Följ oss även löpande på Facebook och Twitter

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar