• news.cision.com/
  • Cline/
  • Marknadsmeddelande 55/18 - Information om företrädesemission i Cline Scientific AB

Marknadsmeddelande 55/18 - Information om företrädesemission i Cline Scientific AB

Report this content

Den 5 mars 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (CLINE B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 6 mars 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 6,50 sek (1:6 á 6,50 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 13 mars 2018 till och med den 26 mars 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 13 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 13 mars 2018 till och med den 28 mars 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: CLINE TR B
ISIN-kod: SE0010949479
Orderbok-ID: 4879
CFI: RSSXXR
FISN: CLINESCIEN/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 13 mars 2018
Sista handelsdag: 26 mars 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CLINE BTA B
ISIN-kod: SE0010949487
Orderbok-ID: 4878
CFI: ESNUFR
FISN: CLINESCIEN/SH B
Handelsperiod: 13 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 5 mars 2018.

Stockholm den 1 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se