Nyemission registrerad

Report this content

Cline Scientific AB avslutade den 28 maj sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 30 juni 2020. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att avregistreras och ersättas av nya aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 3 juli 2020. Ägare av BTU kommer därefter att erhålla aktier och teckningsoptioner, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 9 juli 2020.

Antalet registrerade teckningsoptioner uppgår till 159 333 stycken av serie A och 3 847 037 av serie B. Endast teckningsoptioner av serie B kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första handelsdag för teckningsoptionerna är måndag den 13 juli 2020. Teckningsoptionerna kommer att ha handelsbeteckningen CLINE TO1 B.

För frågor om Cline Scientific AB, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com

Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com

431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Prenumerera

Dokument & länkar