Nyhetsbrev

Report this content

Mycket av vår löpande informationsgivning de senaste månaderna har inkluderats i våra ekonomiska redogörelser och kommunikéer, varför separata nyhetsbrev uteblivit. Vi rekommenderar varmt alla att ta del av samtliga kanaler och former av kommunikation för att få en komplett bild av bolagets fortskridande. Ta del av våra rapporter på Spotlight eller på vårt nyhetsrum på Cision: https://news.cision.com/se/cline?k=Cline+Scientific

Detta nyhetsbrev tar upp några händelser som bl.a. skett utöver ovan rapportering den senaste tiden.

Årsstämma i Cline

Den 7 Maj höll Cline årsstämma. En kommuniké från stämman kan läsas här: https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=50861

VD Patrik Sundh höll ett anförande om bolaget och svarade på frågor från närvarande deltagare. En av beslutspunkterna var att ändra i bolagsordningen och formellt byta säte på bolaget från Göteborgs kommun, till Mölndals kommun, då vi sedan ett år tillbaka har vår verksamhet där.

The Cell- and Gene Therapy Catapult

Den 13–14 Maj deltog representanter från Cline på ett partnering-event i London, arrangerat av The Cell- and Gene Therapy Catapult i London.

Eventet delarrangeras av The Swedish Research Council, Vinnova, Enteprice Europe Network samt Innovate UK. Eventet syftar till att facilitera samarbeten mellan aktörer aktiva inom regenerative medicin i Sverige och Storbritannien.

Cline presenterade sin verksamhet på eventet och deltog i enskilda möten med Catapult, där specifika samarbetsprojekt diskuterades som syftar till att accelerera Clines nuvarande interna projekt men även att presentera Clines teknologi som ett verktyg för Catapult att använda in-house. Läs mer om Catapul på https://ct.catapult.org.uk/

Alzheimersforskning

Idag används Clines teknologi inom flertalet applikationsområden, bl.a Stamcellsforskning inom utveckling av brosk, Stamcellsforskning för utveckling av insulinceller och cancerdiagnostik, samtliga är stora sjukdomsområden i behov av nya behandlingsformer. Nyligen har en ny kund till Cline börjat utvärdera teknologin för odling av nervceller från stamceller för användning inom Alzheimers-forskning.

Stamcellsforskning - Artikel inskickad

Avslutningsvis gläds vi över våra framgångsrika resultat i Clines samarbete med en forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där spjutspetsforskning kring stamceller och bildandet av mänsklig broskvävnad skall vidareutvecklas m.h.a. Clines teknologi. Målet är terapeutiska produkter inom ortopedi. Nyligen har unika forskningsresultat från detta samarbete sammanställts och skickats in för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Samarbetet med Sahlgrenska har nått en viktig milstolpe efter lång tids hårt forskningsarbete och vi arbetar målinriktat för att ta samarbetet till en ny nivå där ambitionen är att kommersialisera vårt arbete. Målbilden är en produkt för behandling av artros, vilket drabbar över 200 miljoner människor årligen.” säger Hanne Evenbratt, Director Product Development.

Förvärv i branschen

Vi vill även passa på att uppmärksamma Amgens bud på det Danska bolaget Nuevolution som skedde nyligen. Nuevolution är ett bolag som tillhandahåller en teknologiplattform för att accelerera läkemedelsutveckling åt sina kunder och partners. Efter ett samarbete bolagen emellan har Amgen beslutat att förvärva hela Nuevolution för 1,6 miljarder SEK, en kurspremie på dryga 169%. Detta bud är ett bra exempel på hur värdekedjan inom Life Science fungerar, där de större läkemedelstillverkarna och diagnostikbolagen idag alltmer efterfrågar möjliggörande teknologi utifrån, för att behålla sin egen förmåga att avancera sina produkter och behålla konkurrenskraft.

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar