Nyhetsbrev Juli 2020 – En sammanfattning av våren som gått

Vi på Cline skulle vilja önska alla kunder, partners samt befintliga och nya aktieägare en riktigt skön sommar! Vi har alla gått igenom en turbulent vår som ställde samhället på högkant och påverkade mångas liv och arbeten. Cline tog beslutet i våras att pausa den då pågående nyemissionen och fortsätta det operativa arbetet i väntan på ett stabilare läge. Det visade sig vara rätt beslut, då nyemissionen återupptogs och genomfördes under maj månad med stor framgång. I emissionen tillkom många nya aktieägare och sedan emissionens avslutades har antalet nya aktieägare fortsatt att öka.

Under de turbulenta omständigheter som rådde på kapitalmarknaden så lyckades Cline ändå nå ut och skapa stort intresse bland investerare. Vi tror att det stora intresset delvis kommer från att vi tagit steget att även bli ett utvecklande bioteknikföretag med egna projekt. Vi hoppas fortsatt att intresset för vår verksamhet ökar allt eftersom våra projekt mognar och når kliniska faser, där vi ser fram emot framsteg tillsammans med våra partners. Nedan följer en summering av utvalda nyheter från verksamheten den senaste tiden.

Lyckad Emission tecknas till 142,4 procent

Den företrädesemission som Cline Scientific AB genomfört under maj månad tecknades till 142,4 procent, varav 47,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Styrelse och ledning tecknade ca 200 000 aktier tillsammans. Med anledning av den stora överteckningen beslutade även styrelsen att nyttja den övertilldelningsoption som fanns i erbjudandet. Emissionen tillför därmed bolaget 10,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,6 MSEK. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market var den 3 juli 2020. Ägare av BTU erhåller därefter aktier och teckningsoptioner, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 9 juli 2020. Första handelsdag för teckningsoptionerna sattes till måndag den 13 juli 2020. Teckningsoptionerna har handelsbeteckningen CLINE TO1 B.

StemCart

Under våren annonserade vi att vi färdigställt två vetenskapliga artiklar baserat på arbete i StemCart-projektet. En av dessa artiklar har nu publicerats där resultaten handlar om hur Clines gradientteknologi används för att stimulera iPS-celler (stamceller) till att bli broskceller för användning vid transplantation vid behandling av broskskador. För projektet är dessa resultat ett stort framsteg som visar att vi är på rätt väg att utveckla en ny banbrytande behandling. Denna artikel är publicerad i tidskriften Heliyon och går att nå här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020309774

CellRace

Under första delen av 2020 har utvecklingen av CellRace fokuserat på att sätta upp processer för tillgång och hantering av patientmaterial. Kontakter och samarbete med kliniker har påbörjats och topp-modern utrustning för preparation av mänskliga celler har installerats i vårt cell-labb på AstraZeneca. De första proverna anlände till vårt labb i slutet på våren, vilket markerar starten på en ny spännande fas i projektets utveckling. Tillsammans med Dr. Theresa Vincent höll vi ett webinar och presenterade projektet närmare som ett koncept för att fler intressenter skall kunna bekanta sig med våra olika projekt. Under hösten kommer arbetet med kliniskt material att fortsätta för att förbereda för kommande kliniska studier.

Patent och IP

Resultaten som beskrivs i ovan artikel ligger till grund för en patentansökan som skickats in under våren till EPO. Syftet är att skydda den unika metod och teknologi inom StemCart som utvecklas för att skalbart styra omvandling av stamceller till kliniskt användbara broskceller för behandling av broskskador och artros. I dagsläget har Cline ett stort antal godkända patent på gradientteknologin, varför ansökningar som denna syftar till att utöka skyddet kring kliniska produkter och applikationer. Planen är även att utöka patentportföljen inom CellRace-projektet enligt samma strategi.

Forskning Alzheimers
En forskargrupp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset använder Cline Scientifics nanogradient-teknologi för att bättre förstå Alzheimers sjukdom. Genom att skapa neuroner av stamceller som sedan utsätts för den ansvariga komponenten som orsakar Alzheimers sjukdom skall gruppen bättre förstå sjukdomsförloppet. Alzheimers sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom som drabbar över 50 miljoner individer världen över. Forskargruppen undersöker i sin forskning ett specifikt protein, Amyloid-β, som anses vara en stark bakomliggande orsak till att Alzheimers sjukdom utvecklas i hjärnan. För att bättre förstå hur sjukdomen utvecklas och ännu viktigare, hur man kan bekämpa den, används Clines teknologi för att avancera forskningen. Läs mer här: https://mb.cision.com/Main/12114/3119505/1253335.pdf

Vi ser fram emot en händelserik höst och passar på att åter igen önska er en trevlig sommar

Med vänlig hälsning

Team Cline Scientific

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.

Prenumerera

Dokument & länkar